Af Dimitris Dimitriadis, medlem af EØSU's Arbejdsgivergruppe og formand for EØSU's Sektion for Eksterne Forbindelser

Målsætningen om at dekarbonisere EU-økonomien gør den europæiske grønne pagt til en banebrydende faktor, der vil revolutionere vores økonomi, vores samfund og vores forhold til resten af verden.

COP26 har fået alle til langt om længe at indse, at det er på tide at skride til handling. Samtidig fører EU i dette kapløb med tiden: Det er Europas opgave at gå foran med et godt eksempel. Det er også i vores interesse hurtigt at modernisere vores økonomi og forblive eller blive førende på verdensplan inden for genbrug og cirkulær økonomi, CO2-opsamling fra atmosfæren, grøn brint, sol- og vindenergianlæg.

EU er det største globale marked, og effekten af vores overgang til nulemissioner, en omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder og reduktion af energiafhængighed, er noget der vil kunne mærkes overalt i verden. Tænk blot på vores import af olie og gas fra Rusland og Algeriet.

I tråd med vores sædvanlige engagement i multilateralisme er vi nødt til at overveje konsekvenserne for tredjelande, og vi skal hjælpe de svagere lande, især dem der har medvirket allermindst til den globale opvarmning, men som alligevel kommer til at betale en højere pris for dens konsekvenser. På samme måde bør EU straks indlede forhandlinger med sine nærmeste naboer, for at hjælpe dem med at nå deres mål inden for den rette tidsramme.

USA er stadig på vagt over for vores CO2-grænsetilpasningsmekanisme, som amerikanerne opfatter som en mulig protektionistisk foranstaltning. Samtidig kan EU ikke opgive denne mekanisme, da det er vores måde at forebygge kulstoflækage på.

Med hensyn til afhængighed af udlandet er der også det brandvarme emne kritiske råstoffer. Kina leverer 95 % af alle sjældne jordarter, der anvendes i nye teknologier på verdensplan. Det er på tide at skride til handling og diversificere vores forsyningskilder.

Vi har videnskaben, teknologien, finansieringsmulighederne og idéerne. Det vi ikke har er tid: EU skal handle hurtigt, og EØSU vil følge med i udviklingen og give udtryk for civilsamfundets meninger og idéer i alle faser.

Artiklen kan læses i sin fulde længde her: europa.eu/!39cXrP (kr)