EHSV vyzývá k zavedení finančních ombudsmanů pro malé a střední podniky a upřednostnění perspektivy malých podniků, pokud jde o přístup k umělé inteligenci v Evropě

EHSV vyzval k vytvoření zvláštních ombudsmanů, kteří by malým a středním podnikům v Evropě pomohli zvládat potíže s financováním a zajišťováním jeho zdrojů. Jak též Výbor zdůrazňuje, mají-li si malé a střední podniky osvojit umělou inteligenci, je třeba prokázat politickou vůli je v tomto procesu podpořit.

Na svém lednovém plenárním zasedání EHSV přijal dvě zprávy věnované několika z nejpalčivějších potíží sužujících malé a střední podniky.

Ve stanovisku s názvem Strategie pro malé a střední podniky nové generace – posílení účinného a rychlého provádění EHSV zdůrazňuje, že rozvoj malých a středních podniků kriticky brzdí ztížený přístup k úvěrům, likviditě, cash flow a platbám, zvláště pak v situaci způsobené pandemií COVID. Proto navrhuje vytvořit síť finančních ombudsmanů, jejímž cílem byb bylo:

•    prosazovat zlepšení přístupu malých a středních podniků k finančním prostředkům,
•    zjišťovat, zda a jak zprostředkující banky používají finanční nástroje k oslovování malých a středních podniků, které finanční zdroje potřebují nejvíce,
•    urovnávat spory mezi malými a středními podniky a poskytovateli finančních služeb a prostředků.

EHSV navrhuje také:

•    zřídit pracovní skupinu pro likviditu malých a středních podniků, která by sledovala nová opatření Komise zaměřená na krátkodobou likviditu mikropodniků,

•    zavést jednostránkovou žádost, která by snížila zátěž podniků s omezenými lidskými zdroji a právními útvary, které chtějí žádat o financování z fondů EU,

•    poskytnout malým a středním podnikům více příležitostí ucházet se o veřejné zakázky v členských státech a získávat je.

Ve stanovisku s názvem Rozvoj umělé inteligence v evropských mikropodnicích a malých a středních podnicích EHSV zdůrazňuje, že k překonání bariér, které mikropodnikům a malým a středním podnikům brání v osvojení UI, je nutná silná politická vůle.

Politická vůle je předpokladem budování důvěry prostřednictvím sociálních partnerů, obchodních komor, profesních sdružení a obdobných subjektů k rozptýlení obav mikropodniků a malých a středních podniků v praxi.

EHSV navrhuje sadu opatření, která též vyžadují trvalou politickou vůli, a to především:

•    prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy podporovat obecnou gramotnost občanů v oblasti umělé inteligence,
•    zajistit, aby měly mikropodniky a malé a střední podniky snadný přístup k veřejnému i soukromému financování UI,
•    plošně zajistit infrastrukturu a propojení;
•    podporovat obecné povědomí o výzvách kybernetické bezpečnosti,
•    co nejvíce šířit osvědčené postupy a příklady úspěchů v praxi. (dm)