EØSU efterlyser finansombudsmænd for SMV'er og en europæisk tilgang til kunstig intelligens, hvor små virksomheder kommer i første række

EØSU har opfordret til, at der oprettes særlige ombudsmænd, der skal hjælpe europæiske SMV'er med at håndtere deres finansielle og finansieringsmæssige problemer. Udvalget understreger desuden, at for at få SMV'er til at tage kunstig intelligens i brug, er der er brug for politisk vilje til at støtte dem i processen.

EØSU vedtog på plenarforsamlingen i januar to rapporter om nogle af de mest presserende problemer, der påvirker SMV'er.

I SMV-strategien 2.0 – Fremme af en effektiv og hurtig gennemførelse understreger EØSU, at adgang til lån, likviditet, cashflow og betalinger alle udgør alvorlige hindringer for SMV'er, særligt i forbindelse med covid-19, og deraf kommer forslaget om at skabe et netværk af finans- og finansieringsombudsmænd, der skal:

•    fremme SMV'ers adgang til midler
•    undersøge, om og hvordan formidlende banker anvender finansieringsinstrumenter til at nå de SMV'er, der har mest brug for finansielle ressourcer
•    fungere som mægler ved tvister mellem SMV'er og finansieringsydere.

EØSU foreslår også at:

•    oprette en SMV-likviditetstaskforce, der skal overvåge Kommissionens nye foranstaltninger rettet mod mikrovirksomheders likviditet på kort sigt

•   indføre en enkel ansøgningsprocedure for at lette byrden for virksomheder, der ønsker at søge om EU-midler, men kun har begrænsede menneskelige og juridiske ressourcer til rådighed

•    give SMV'er flere muligheder for at byde på og få tildelt offentlige kontrakter i medlemsstaterne.

I Udvikling af kunstig intelligens i europæiske mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder understreger EØSU, at det kræver en stærk politisk vilje at overvinde de hindringer, der står i vejen for, at mikrovirksomheder og SMV'er tager kunstig intelligens til sig.

Denne politiske vilje er nødvendig for at opbygge tillid – og der er brug for arbejdsmarkedets parter, handelskamre, erhvervssammenslutninger m.m. for at nedbryde mikrovirksomhedernes og SMV'ernes forbehold.

EØSU foreslår en række foranstaltninger, der også kræver vedvarende politisk vilje, først og fremmest at:

•    bruge uddannelse og erhvervsuddannelse til at fremme generelle kvalifikationer inden for kunstig intelligens
•    sikre, at mikrovirksomheder og SMV'er har nem adgang til både offentlig og privat finansiering af kunstig intelligens
•    sikre infrastruktur og forbindelser alle steder
•    skabe opmærksomhed om cybersikkerhedproblemer
•    udbrede bedste praksis og succeshistorier til så mange som muligt. (dm)