EHSV je potěšen, že je v rozpočtu EU na období 2021–2027 brán zřetel na názory občanské společnosti

EHSV vítá, že hlavy států a předsedové vlád EU schválili dne 10. prosince 2020 víceletý finanční rámec (VFR) na období 2021–2027. Kompromis ohledně evropského rozpočtu a fondu na podporu oživení spolu s mechanismem právního státu zohledňuje proaktivní a komplexní příspěvek EHSV usilující o ambicióznější VFR pro EU.

Výbor podporuje oživení v Evropě a napomáhá vybudovat silnější, ekologičtější a více digitální Evropskou unii, což znamená, že i nadále jedinečným způsobem přispívá k tvorbě politik v EU. Znovu prokázal, že jako zprostředkovatel názorů organizací občanské společnosti poskytl důležitý příspěvek, o čemž svědčí to, že ostatní instituce EU zohlednily řadu jeho stanovisek k otázce dlouhodobého rozpočtu EU.

„Naší povinností je informovat o pozitivním přínosu, jaký má navýšení rozpočtu na období 2021–2027 pro občanskou společnost. S potěšením konstatuji, že příspěvek EHSV byl velice důležitý. Dohoda o novém víceletém finančním rámci a o nové facilitě na podporu oživení a odolnosti přichází právě včas. Doufáme, že v Evropě zahájí rychlé oživení a stane se základním kamenem silnější a ekologičtější Unie. Rovněž doufáme, že konečný výsledek bude v souladu s cíli a potřebami EU,“ prohlásil Cillian Lohan, místopředseda EHSV pověřený komunikací.

Přečtěte si prohlášení předsedkyně EHSV Christy Schweng o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a o fondu na podporu oživení.

Informace o stanoviscích EHSV, která jsou zohledněna ve VFR, naleznete v této příloze. (mp)