EESRK labai teigiamai vertina tai, kad 2020 m. gruodžio 10 d. ES valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą (DFP). Pasiektas kompromisas dėl Europos biudžeto ir Ekonomikos gaivinimo fondo taikant teisinės valstybės mechanizmą atspindi aktyvų ir visapusį EESRK indėlį remiant platesnio užmojo ES DFP.

Remdamas Europos ekonomikos atsigavimą ir padėdamas kurti tvirtesnę, žalesnę ir labiau skaitmeninę Europos Sąjungą, Komitetas ir toliau atlieka išskirtinį vaidmenį ES politikos formavimo procese. Tai, kad kitos ES institucijos atsižvelgė į daugelį EESRK nuomonių dėl ilgalaikio ES biudžeto, dar kartą parodė, koks yra svarbus pilietinės visuomenės organizacijoms atstovaujančio Komiteto indėlis.

„Mūsų pareiga informuoti apie naudą, kurią pilietinė visuomenė gaus padidinus 2021–2027 m. biudžetą. Džiugu, kad EESRK indėlis buvo reikšmingas. Susitarimas dėl naujos daugiametės finansinės programos ir naujos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės pasiektas laiku. Tikimės, kad tai paskatins greitą Europos ekonomikos atsigavimą ir padės kurti tvirtesnę ir žalesnę Sąjungą, o galutinis rezultatas atitiks ES užmojus ir poreikius“, – kalbėjo už komunikaciją atsakingas EESRK pirmininko pavaduotojas Cillian Lohan.

Skaityti EESRK pirmininkės Christa Schweng pareiškimą dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir Ekonomikos gaivinimo fondo.

Informaciją apie EESRK nuomones, į kurias buvo atsižvelgta DFP, rasite priede. (mp)