EHSV víta, že hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ prijali 10. decembra 2020 viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 – 2027. Kompromis o rozpočte EÚ a Fonde obnovy, ako aj mechanizmus právneho štátu zohľadňujú proaktívny a komplexný príspevok EHSV, pokiaľ ide o podporu ambicióznejšieho VFR pre EÚ.

Výbor naďalej zohráva jedinečnú úlohu pri tvorbe politík EÚ, pokiaľ ide o podporu európskej obnovy a budovanie silnejšej, ekologickejšej a digitálnejšej Európskej únie. Jeho príspevok ako hlas organizácií občianskej spoločnosti sa opäť ukázal ako dôležitý, čo dokazujú mnohé stanoviská EHSV k dlhodobému rozpočtu EÚ, ktoré zohľadnili ostatné inštitúcie EÚ.

„Je našou povinnosťou informovať o výhodách, ktoré pre občiansku spoločnosť predstavuje navýšenie rozpočtu na roky 2021 – 2027. S potešením konštatujem, že príspevok EHSV prispel k tejto zmene. Dohoda o novom viacročnom finančnom rámci a novom Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti prichádza včas. Dúfame, že bude východiskom pre rýchle oživenie Európy a pilierom pre silnejšiu a ekologickejšiu Úniu a že konečný výsledok bude v súlade s ambíciami a potrebami EÚ,“ uviedol podpredseda EHSV pre komunikáciu Cillian Lohan.

Prečítajte si vyhlásenie predsedníčky EHSV Christy Schweng o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a Fonde obnovy.

Informácie o stanoviskách EHSV, ktoré boli zohľadnené vo VFR, sú uvedené v tejto prílohe. (mp)