EGSO pozdravlja to što su šefovi država i vlada EU-a 10. prosinca 2020. usvojili višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. Kompromisom o europskom proračunu i fondu za oporavak te mehanizmu vladavine prava uzima se u obzir proaktivan i cjelovit doprinos EGSO-a u korist ambicioznijeg VFO-a za Europsku uniju.

Podupiranjem europskog oporavka i pridonošenjem izgradnji snažnije, zelenije i digitalno naprednije Europske unije, EGSO nastavlja igrati jedinstvenu ulogu u donošenju politika EU-a. Doprinos Odbora kao glasa organizacija civilnog društva iznova se pokazao važnim, što dokazuju brojna mišljenja EGSO-a o EU-ovom dugoročnom proračunu koja su druge institucije EU-a uzele u obzir.

„Naša je dužnost informiranje o prednostima koje za civilno društvo donosi povećanje sredstava u proračunu za razdoblje 2021. – 2027. Sa zadovoljstvom primjećujem da je doprinos EGSO-a imao utjecaja. Dogovor o novom višegodišnjem financijskom okviru i novom Mehanizmu za oporavak i otpornost postignut je pravodobno. Nadamo se da će to biti početak brzog oporavka Europe i kamen temeljac za snažniju i zeleniju Uniju i da će krajnji rezultat biti u skladu s EU-ovim ambicijama i potrebama“, rekao je Cillian Lohan, potpredsjednik EGSO-a zadužen za komunikaciju.

Pročitajte izjavu predsjednice EGSO-a Christe Schweng o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. i fondu za oporavak.

Za više informacija o EGSO-ovim mišljenjima koja su utjecala na VFO, pogledajte ovaj dodatak. (mp)