Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στις 10 Δεκεμβρίου 2020. Ο συμβιβασμός που επετεύχθη επί του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένου επίσης ενός μηχανισμού για το κράτος δικαίου, λαμβάνει υπόψη την προορατική και ολοκληρωμένη συμβολή της ΕΟΚΕ υπέρ ενός πιο φιλόδοξου ΠΔΠ για την ΕΕ.

Στηρίζοντας την ευρωπαϊκή ανάκαμψη και συνδράμοντας στην οικοδόμηση μιας περισσότερο ισχυρής, πράσινης και ψηφιακής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΟΚΕ συνεχίζει να διαδραματίζει μοναδικό ρόλο στη διαδικασία χάραξης των πολιτικών της ΕΕ. Ως η φωνή της κοινωνίας των πολιτών, η συμβολή της ΕΟΚΕ αποδείχθηκε σημαντική για άλλη μία φορά, όπως κατέδειξαν οι πολυάριθμες γνωμοδοτήσεις της με θέμα τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ που ελήφθησαν υπόψη από τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

«Αποτελεί καθήκον μας να προβάλουμε τα οφέλη που αποφέρει στην κοινωνία των πολιτών η αύξηση του προϋπολογισμού για την περίοδο 2021-2027. Διαπιστώνω με μεγάλη χαρά ότι η συμβολή της ΕΟΚΕ έκανε τη διαφορά. Η συμφωνία σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον νέο Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι επίκαιρη. Ευελπιστούμε η συμφωνία αυτή, αφενός, να αποτελέσει αφετηρία για την ταχεία ανάκαμψη της Ευρώπης, αλλά και δομικό στοιχείο για μια πιο ισχυρή και πράσινη Ένωση, και, αφετέρου, να ευθυγραμμιστεί με τις φιλοδοξίες και τις ανάγκες της ΕΕ», υπογράμμισε ο Cillian Lohan, αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος για την επικοινωνία.

Διαβάστε τη δήλωση της Προέδρου της ΕΟΚΕ Christa Schweng σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο παρόν προσάρτημα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ που αποτυπώνονται στο ΠΔΠ. (mp)