EESK gläder sig över att EU:s stats- och regeringschefer den 10 december 2020 antog den fleråriga budgetramen för perioden 2021–2027. I kompromissen om EU:s budget och återhämtningsfond, som även omfattar en rättsstatsmekanism, tar man hänsyn till EESK:s proaktiva och omfattande bidrag till förmån för en ambitiösare flerårig budgetram för EU.

Genom att stödja Europas återhämtning och bidra till ett starkare, grönare och mer digitalt EU fortsätter kommittén att spela en unik roll i EU:s politiska beslutsfattande. Kommitténs bidrag, som är ett uttryck för det organiserade civila samhällets röst, har ännu en gång visat sitt värde genom de många EESK-yttranden om EU:s långtidsbudget som tagits i beaktande av de andra EU-institutionerna.

”Det är vår uppgift att föra fram de fördelar som en ökning av budgeten för 2021–2027 har för det civila samhället. Jag är glad över att kunna konstatera att EESK:s bidrag har gjort skillnad. Överenskommelsen om den nya fleråriga budgetramen och om den nya faciliteten för återhämtning och resiliens kom i rättan tid. Vi hoppas att detta kan innebära början på en snabb återhämtning i Europa och lägga grunden för en starkare och grönare union och att det slutliga resultatet kommer att ligga i linje med EU:s ambitioner och behov”, framhöll Cillian Lohan, EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation.

Läs uttalandet från EESK:s ordförande Christa Schweng om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och återhämtningsfonden.

Information om de EESK-yttranden som speglas i den fleråriga budgetramen finns i denna bilaga. (mp)