Съвместен консултативен комитет „ЕС – Сърбия“ - Related Events