Съвместен консултативен комитет „ЕС – Сърбия“ - Related Publications and other work