Обсерватория на единния пазар

This page is also available in

Обсерваторията на единния пазар (ОЕП) беше създадена през 1994 г., за да може ЕИСК да разполага с гъвкава хоризонтална структура, която да му позволява да:

  • анализира функционирането на единния пазар,
  • идентифицира проблемите и пречките; и
  • предлага решения.

ОЕП провежда публични изслушвания по особено важни въпроси, за да чуе мнението на възможно най-широк кръг организации на гражданското общество.

Съвместно с Комисията ОЕП разработи и уникална база данни за европейското саморегулиране и съвместно регулиране. Базата данни улеснява обмена на информация и идентифицирането на най-добри практики.

Downloads

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Final report on NEM

Technical annex

Summary of national missions

Presentation of the SMO