Обсерватория на единния пазар - Related Publications and other work