Гледната точка на обикновените хора — Сезон 3, епизод 21 — Наградите за биологично производство и състоянието на биологичните храни в Европа

В този епизод разглеждаме биологичното земеделие, биологичното производство и храненето с биологични храни през призмата на първите награди на ЕС за биологично производство. Те бяха присъдени през септември 2022 г. на осем европейски организации с отлични постижения по цялата верига на биологичните храни: от най-добро биологично стопанство и регион до най-добро биологично МСП и ресторант. 
 

Налични езици:

Уважаеми читатели,

Бих искал да използвам тази платформа, за да отбележа две предстоящи инициативи на ЕИСК, които ще се занимават с най-големите проблеми, пред които е изправен светът днес: извънредната ситуация в областта на климата и войната в Украйна.

Отбележете си в календара

„Право в целта!“

Под това заглавие приканваме членовете на Комитета да обърнат внимание на теми от особен интерес за тях, които са в основата на техните дейности. За трети път от 2017 г. насам Европейският парламент организира Европейска седмица на равенството между половете от 24 до 30 октомври. Тази тема е приоритет за ЕС като цяло и особено за Комитета, който се застъпва за равни права. Maria Nikolopoulou, председател на група „Равенство“ на ЕИСК, посочва елементите, които свързват двете институции, как Комитетът желае да участва в този проект, кои въпроси се нуждаят от най-голямо внимание и какви конкретни действия ще бъдат предприети в ЕИСК по време на Седмицата на равенството между половете.

Мария Николопулу: Европейската седмица за равенство между половете в ЕИСК

За втора поредна година в тясна връзка с Европейския парламент ЕИСК също провежда инициативата „Европейска седмица на равенството между половете“. Идеята е аспектите на равенството между половете да се включат в дебатите като част от нашата редовна работа.

Представете си Украйна...

В рубриката „Представете си Украйнапубликуваме снимки от войната в Украйна и последиците от нея. Често журналистите са тези, които предоставят такива свидетелства, защото те отиват на недостъпни за нас места, за да запазят следи от събитията и да ги спасят от забрава.

„Въпрос към ...“

„Въпрос към ...“

В рубриката „Въпрос към ...“ каним членове на ЕИСК да обяснят защо предложено становище е важно за европейското законодателство от гледна точка на организираното гражданско общество. Разговаряме с Томаш Вроблевски, автора на становището за стратегическите дела срещу журналисти и правозащитници.

Томаш Вроблевски: Какво представляват стратегическите съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (ССПНСУО), и каква може да бъде защитата срещу тях?

Свободата на изразяване на мнение и свободата на обществения дебат са в основата на съвременните демокрации. Способността за предоставяне на информация, изразяване на мнения и представяне на възгледи е от решаващо значение за развитието на информирано гражданско общество. Тези основни ценности ръководят действията за предотвратяване на стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (ССПНСУО).

Познайте кой е нашият гост...

Гост изненада

В рубриката „Гост изненада“ ще откриете мнения и коментари от хора, чиито нагласи, действия и ангажираност заслужават да бъдат отбелязани и представени на обществеността. В това издание публикуваме статия от Йовита Кивник-Паргана, полски журналист и кореспондент по въпросите на Европейския съюз.

Йовита Кивник-Паргана: моите украински герои

Всичко започна още на границата. Малко след началото на войната отидох на граничния контролно-пропускателен пункт, но все още не за да работя, а за да занеса хуманитарна помощ. По това време много хора, най-вече жени и деца, пресичаха границата и правеха планове, които всеки ден подлежаха на промяна.

Новини от ЕИСК

Дебатът на ЕИСК отдава приоритет на МСП в предстоящите мерки на ЕС

В дебат относно предизвикателствата и перспективите пред МСП в ЕС, организиран от ЕИСК, бяха приветствани мерките, обявени в речта за състоянието на Съюза, и бяха обсъдени предложенията на ЕИСК за улесняване на прехвърлянето на предприятия на фона на увеличаването на броя на такива прехвърляния. 

ЕИСК призовава за въвеждането на европейска оценка на въздействието от гледна точка на младежта за цялото бъдещо законодателство

На пленарната си сесия през септември ЕИСК прие становище по собствена инициатива относно „Оценка на въздействието на ЕС от гледна точка на младежта“. От години младите хора настояват да получат гласност в процесите на вземане на решения. С това становище ЕИСК се превръща в първия орган на ЕС, който подкрепя призива им за механизъм за оценка на въздействието на бъдещото законодателство върху младежта.

Фонд за приспособяване към изменението на климата, целящ да се гарантира бърза реакция при кризи

В становище по собствена инициатива ЕИСК предложи да се създаде фонд за приспособяване към изменението на климата, за да се гарантира бърз отговор на новите кризи в областта на климата и енергетиката. Фондът ще допълва съществуващите политики на ЕС и ще гарантира по-ефективно използване на съществуващото финансиране.

ЕС трябва да постави акцент върху социалната устойчивост

В становище по собствена инициатива ЕИСК призовава Комисията да опише разпоредбите, необходими за разширяване на обхвата на таксономията на ЕС в областта на устойчивостта, така че да обхване и социалните цели. Съгласно Регламента за таксономията на Комисията се възлага да публикува доклад по темата, което досега тя не е направила.

Основните права и върховенството на закона: време е да се премине от препоръки към дела!

На 26 септември ЕИСК проведе конференция относно последния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона, за да обсъди как може да се гарантира, че докладът ще доведе до осезаеми подобрения в държавите членки.

Награди на ЕС за биологично производство за 2022 г.: най-добрите МСП, търговец на хранителни изделия и ресторант от Германия, Белгия и Швеция

На 23 септември Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) обяви носителите на първите по рода си Награди на ЕС за биологично производство, чието връчване Комитетът организира съвместно с Европейската комисия и други партньори, за да отличи високите постижения във веригата за създаване на стойност в областта на биологичното производство.

Внедряването на технологии за поглъщане на въглерод в промишлеността е от ключово значение за постигането на целите на Зеления пакт

На пленарната си сесия през септември ЕИСК прие становище по собствена инициатива относно технологиите за декарбонизиране на промишлеността.

ЕИСК предупреждава да не се създават нови зависимости в енергетиката

В неотдавнашно становище ЕИСК подкрепя плана REPowerEU на Европейската комисия за преодоляване на зависимостта на ЕС от руски газ и нефт, но посочва, че много от проблемите, които в момента се решават спешно, можеха да бъдат избегнати или ограничени отдавна чрез намаляване на зависимостта от вноса на енергия и чрез завършване на изграждането на енергийния пазар, както ЕИСК от години настоява.

ЕС се нуждае от повече публични инвестиции в енергийна инфраструктура за борба с изменението на климата

ЕС трябва да преодолее кризата с изменението на климата по три начина: чрез мобилизиране на финансиране, ангажиране на гражданите и частния сектор и упражняване на силно политическо лидерство. Това е посланието на становище по собствена инициатива на ЕИСК, прието на септемврийската пленарна сесия.

Качествено здравеопазване на достъпни цени за всички европейци: „модел за обществото, което отстояваме“

На пленарната сесия през септември в дебат със заместник-председателя на Комисията, Маргаритис Схинас, ЕИСК призова Комисията да прояви амбиции при прилагането на новата европейска стратегия за полагане на грижи. ЕИСК постави акцента върху здравните работници и техните умения, образование и условия на труд и изтъкна изграждането на доверие като предпоставка за успеха на европейското пространство на здравни данни.

Борбата с енергийната бедност следва да бъде на първо място в програмата за политиката на държавите от ЕС

С оглед на вероятността броят на домакинствата в ЕС, които не са в състояние да отопляват домовете си, да нарасне и на увеличението на цените на енергията с 40 % в рамките на една година, в неотдавнашно свое становище ЕИСК призова ЕС и държавите членки спешно да приложат мерки за предотвратяване и преодоляване на енергийната бедност.

Изготвените от Комисията насоки за политиките по заетостта на държавите членки са подходящи за справяне с най-неотложните предизвикателства

Неотдавна ЕИСК даде добра оценка на насоките на Европейската комисия за политиките по заетостта на държавите членки, в която ги описа като подходящи, тъй като се отнасят до най-неотложните проблеми на пазара на труда.

Новини от групите

Застаряваща Европа се нуждае от по-успешни прехвърляния на предприятия

От Мира-Мария Контканен, член на група „Работодатели“ на ЕИСК

В сравнение със стартиращите предприятия предприятията, които са били успешно прехвърлени, постигат по-добри резултати по отношение на оцеляването, оборота, печалбата, иновативността и заетостта. Има основателна причина да се подкрепят стартиращите предприемачи в Европа, но прехвърлянията на предприятия трябва да получават същата подкрепа по пътя на Европа към възстановяване и растеж.

 

Достоен труд в световен мащаб: борба с принудителния труд и подобряване на условията на труд в европейските вериги на доставки

От група „Работници“ на ЕИСК

Категорично подкрепяме напредъка на Европейската комисия в областта на достойния труд, но сме загрижени поради факта, че някои пропуски в настоящите предложения могат да доведат до недостатъчно добро прилагане.

 

Необходими са ни системи за здравеопазване и грижи, насочени към хората, техните права и нужди

от Данко Релич, член на ЕИСК в групата на организациите на гражданското общество и докладчик по становище SOC/720

За да изградим силни и издържливи системи за здравеопазване и грижи в Европейския съюз, се нуждаем от образована, квалифицирана и мотивирана работна сила. Необходими са ни системи за здравеопазване и грижи, насочени към хората, техните права и нужди.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Геополитически сътресения пред портата на Европа: гледната точка на гражданското общество

Годишният семинар на ЕИСК за специалисти по комуникация от гражданското общество, който ще се проведе в Загреб на 24 и 25 ноември, ще бъде посветен на въздействието на войната в Украйна върху ЕС и ще разгледа три сложни въпроса.

Творчество по време на COVID-19: примерът на музикалната индустрия

На уебсайта на ЕИСК са поместени редица видео интервюта със специалисти в областта на музиката, които обсъждат как пандемията от COVID-19 е променила работата им.

 

ЕИСК се отбелязва 20-ата годишнина на общата валута на Европа с изложба

Изложбата „Пътуването на еврото“ отразява историята на еврото, като представя материали от историческите архиви на Европейския съюз, информация, предоставена от Европейската комисия, и експонати от Хърватската национална банка.