В този епизод разглеждаме биологичното земеделие, биологичното производство и храненето с биологични храни през призмата на първите награди на ЕС за биологично производство. Те бяха присъдени през септември 2022 г. на осем европейски организации с отлични постижения по цялата верига на биологичните храни: от най-добро биологично стопанство и регион до най-добро биологично МСП и ресторант. 
 

В този епизод разглеждаме биологичното земеделие, биологичното производство и храненето с биологични храни през призмата на първите награди на ЕС за биологично производство. Те бяха присъдени през септември 2022 г. на осем европейски организации с отлични постижения по цялата верига на биологичните храни: от най-добро биологично стопанство и регион...Повече

В този епизод разглеждаме биологичното земеделие, биологичното производство и храненето с биологични храни през призмата на първите награди на ЕС за биологично производство. Те бяха присъдени през септември 2022 г. на осем европейски организации с отлични постижения по цялата верига на биологичните храни: от най-добро биологично стопанство и регион до най-добро биологично МСП и ресторант. Какви са перспективите за постигане на целта на ЕС 25 % от земеделската земя да бъде обработвана по биологичен начин до 2030 г.? Допринасят ли биологичните храни за продоволствената сигурност и ценовата достъпност на храните при енергийна и ценова криза? Ако да, по какъв начин? Това са някои от въпросите, които обсъждаме с нашите гости Петер Шмит (ЕИСК), Александър Вук (Lilla Bjers), Мишел Пак (Ferme à l’Arbre), Йорг Даунке (J. Kinski) и Еди Уакс (POLITICO Europe). (tk)

Свиване