Asien och Stillahavsområdet

This page is also available in:

I Asien har EESK förbindelser med civilsamhällesorganisationer i Kina, Japan, Singapore, Sydkorea och Vietnam.

Det finns en rundabordskonferens med Kina: den inrättades 2007, efter det nionde toppmötet mellan EU och Kina, och sammanträder en gång om året.

En uppföljningskommitté med Japan inrättades i februari 2009 för att övervaka civilsamhällesdimensionen i förbindelserna mellan EU och Japan och främja samarbete mellan EESK och näringslivs-, arbetstagar-, miljö- och konsumentorganisationer samt andra viktiga organisationer i det civila samhället i Japan. EU:s inhemska rådgivande grupp för Japan inrättades inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan, som ger det civila samhället en övervakande och rådgivande roll inom ramen för kapitlet om handel och hållbar utveckling.

EU har ingått frihandelsavtal med följande asiatiska länder: Sydkorea (2011), Japan (2019), Singapore (2019) och Vietnam (2020). Dessa avtal kännetecknas av att de innehåller kapitel om handel och hållbar utveckling, och ger EESK och andra civilsamhällesorganisationer – tillsammans med civilsamhällesorganisationer i partnerländerna – en formell roll när det handlar om att övervaka genomförandet och ge de berörda politiska myndigheterna råd beträffande miljönormer, sociala och arbetsrättsliga normer samt andra frågor som är av direkt betydelse för det civila samhället, genom de inhemska rådgivande grupperna. Varje år hålls två till tre möten i EU:s inhemska rådgivande grupper. Ett gemensamt möte äger rum en gång om året.

Dessutom har EESK kontakter med det civila samhället i andra asiatiska länder och i relevanta internationella evenemang på ad hoc-basis.