Att bygga upp talangpartnerskap med ursprungs- och transitländer är av avgörande betydelse i migrationshanteringen. Europa måste skifta fokus vad gäller migrationspolitikens externa dimension och göra denna till en del av en bredare geopolitisk och geoekonomisk agenda som kommer att ges en rättmätig plats bland annan politik.

I dag talar vi om hur migrationen berörs av geopolitiken. Nästa stora migrationsvåg till Europa kommer att komma från Afrika”, betonade REX-sektionens ordförande Dimitris Dimitriadis vid sammanträdet i juli 2021.

I januari 2020 uppskattades 23 miljoner av de 447 miljoner personer som bor i EU, det vill säga 5 % av den europeiska befolkningen, vara tredjelandsmedborgare.

I den nya migrations- och asylpakten förespråkas talangpartnerskap med ursprungs-, transit- och destinationsländerna, men det verkar finnas blockeringar som hindrar att dessa genomförs i praktiken.

Jean-Louis De Brouwer, direktör för programmet för Europafrågor vid Egmont Institute, kommenterade att det förmodligen saknas förtroende för och solidaritet med den nya pakten.

Estrella Gallan, företrädare för den spanska flyktingkommissionen, påpekade också att migrations- och asylfrågorna vilar tungt på inreseländerna och bör hanteras mer proportionerligt, utifrån gemensamt ansvar och solidaritet.

Utvecklingspolitiken i Afrika kan sätta stopp för illegal migration

Ett positivt bidrag till utvecklingen i Afrika, som drabbas hårt av klimatförändringarna, skulle kunna medföra social, politisk och ekonomisk stabilitet.

Pierrette Herzberger-Fofana, första vice ordförande i Europaparlamentets utskott för utveckling sade: ”Utvecklingspolitiken är oupplösligt förbunden med migration.”

Dr Chiyoge B. Sifa, från internationella kooperativa alliansen (IKA) i Afrika, underströk betydelsen av ett partnerskap mellan EU och IKA, som spelar en viktig roll i att avskräcka unga personer från att resa över Medelhavet. (at)