Η οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων προσέλκυσης ταλέντων με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης συνιστά βασικό στοιχείο πολιτικής για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Η Ευρώπη πρέπει να μετατοπίσει το επίκεντρο της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής πολιτικής και να την εντάξει σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό θεματολόγιο, στο οποίο θα δοθεί η δέουσα θέση μεταξύ των άλλων πολιτικών.

«Σήμερα συζητάμε για τον τρόπο με τον οποίο η γεωπολιτική επηρεάζει τη μετανάστευση. Το επόμενο μεγάλο κύμα μεταναστών προς την Ευρώπη θα προέλθει από την Αφρική», υπογράμμισε ο πρόεδρος του τμήματος REX Δημήτρης Δημητριάδης στη συνεδρίαση που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2021.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ιανουαρίου 2020, εκτιμάται ότι 23 εκατομμύρια άνθρωποι από τα 447 εκατομμύρια που διαβιούν στην ΕΕ είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, δηλαδή το 5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Παρόλο που το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο εξακολουθεί να στηρίζει τις εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων με τις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού, φαίνεται να υπάρχουν εμπόδια που εμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Ο Jean-Louis De Brower, εκπρόσωπος του προγράμματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ινστιτούτου Egmont, παρατήρησε ότι υπάρχει πιθανώς έλλειψη εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης ως προς το νέο σύμφωνο.

Η Estrella Galán, εκπρόσωπος της ισπανικής επιτροπής για τους πρόσφυγες, επεσήμανε επίσης ότι τα ζητήματα του ασύλου και της μετανάστευσης επιβαρύνουν τις χώρες εισόδου και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αναλογικό τρόπο, με βάση την κοινή ευθύνη και την αλληλεγγύη.

Η αναπτυξιακή πολιτική στην Αφρική μπορεί να θέσει τέλος στην παράνομη μετανάστευση

Μια θετική συμβολή στην ανάπτυξη της Αφρικής, η οποία είναι ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή, θα μπορούσε να φέρει κοινωνική, πολιτική και οικονομική σταθερότητα.

Σύμφωνα με την Pierrette Herzberger-Fofana, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Α' αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, «οι αναπτυξιακές πολιτικές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη μετανάστευση».

Επιπλέον, ο Δρ. Chiyoge B. Sifa, εκπρόσωπος της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (ICA) Αφρική, υπογράμμισε τη σημασία της εταιρικής σχέσης ICA-ΕΕ, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο να αποθαρρύνει τους νέους να διασχίσουν τη Μεσόγειο. (at)