Is beartas lárnach é comhpháirtíochtaí tallainne a chruthú le tíortha tionscnaimh agus idirthurais chun aghaidh a thabhairt ar an imirce. Ní mór don Eoraip díriú ar ghné sheachtrach an bheartais imirce a athrú chun go mbeadh an ghné sin mar chuid de chlár oibre geopholaitiúil agus geo-eacnamaíoch níos leithne, clár a mbeidh áit chuí aige i measc beartais eile.

Is é an nasc idir an gheopholaitíocht agus an imirce ábhar cainte an lae inniu. Is as an Afraic a thiocfaidh an chéad sreabhadh imirceach eile chuig an Eoraip,’ a mhaígh Dimitris Dimitriadis, cathaoirleach rannóg REX, ag an gcruinniú a tionóladh i mí Iúil 2021.

De réir sonraí ó mhí Eanáir 2020, meastar gur náisiúnaigh tríú tír iad 23 mhilliún duine de na 447 milliún duine a bhfuil cónaí orthu san Aontas Eorpach.

Cé go bhfuil comhpháirtíochtaí tallainne le tíortha tionscnaimh, idirthurais agus cinn scríbe fós á moladh sa chomhshocrú nua maidir le himirce agus tearmann, is cosúil nach féidir an comhshocrú sin a chur chun feidhme go héifeachtúil mar go bhfuil bacainní ar leith roimhe.

Dúirt Jean-Louis De Brouwer, Stiúrthóir an chláir ‘Gnóthaí Eorpacha’ in Institiúid Egmont gur dócha go bhfuil easpa muiníne agus dlúthpháirtíochta i leith an chomhshocraithe nua.

Ina theannta sin, luaigh Estrella Galán, a rinne ionadaíocht thar ceann Choimisiún na Spáinne um Chúnamh do Dhídheanaithe, gurb iad na tíortha iontrála a bhíonn thíos le saincheisteanna a bhaineann leis an imirce agus an tearmann. Dar léi ba cheart dul i ngleic leis na saincheisteanna sin ar bhealach atá níos comhréirí agus bunaithe ar fhreagracht chomhroinnte agus ar an dlúthpháirtíocht.

D’fhéadfadh beartas forbartha san Afraic deireadh a chur leis an imirce neamhdhleathach

D’fhéadfaí cobhsaíocht shóisialta, pholaitiúil agus eacnamaíoch a chruthú dá rannchuideofaí go dearfach leis an bhforbairt san Afraic, ar mór-roinn í atá leochaileach don athrú aeráide.

Mar a dúirt an Feisire de Pharlaimint na hEorpa agus an Chéad Leas-Chathaoirleach ar Choiste um Fhorbairt Pharlaimint na hEorpa, Pierrette Herzberger-Fofana, ‘Tá beartais forbartha agus an imirce fite fuaite le chéile.’

Lena chois sin, leag an Dr. Chiyoge B. Sifa ón gComhghuaillíocht Idirnáisiúnta Comhair (ICA) don Afraic, béim ar an tábhacht a bhaineann leis an gcomhpháirtíocht idir ICA agus an tAontas. Tá ról nach beag ag an gcomhpháirtíocht sin maidir le daoine óga a dhíspreagadh dul ar bhealaí na Meánmhara. (at)