Zunanjo razsežnost migracij je treba trdno umestiti v zunanjo politiko EU

Oblikovanje partnerstev za privabljanje talentov z državami izvora in tranzita je ključna politika, ko gre za obravnavo migracij. Evropa mora spremeniti poudarek zunanje razsežnosti migracijske politike in jo vključiti v širšo geopolitično in geoekonomsko agendo, ki bo ustrezno umeščena med druge politike.

„Danes govorimo o tem, kako geopolitika vpliva na migracije. Naslednji veliki migracijski val bo v Evropo prišel iz Afrike,“ je na julijski seji poudaril predsednik strokovne skupine REX Dimitris Dimitriadis.

Januarja 2020 je bilo po ocenah 23 od 447 milijonov ljudi, ki živijo v EU, državljanov tretjih držav, kar je 5 % evropskega prebivalstva.

Novi pakt o migracijah in azilu sicer še vedno zagovarja sklepanje partnerstev za privabljanje talentov z državami izvora, tranzita in namembnimi državami, vendar se zdi, da obstajajo ovire, ki onemogočajo njegovo učinkovito izvajanje.

Jean-Louis De Brower iz programa za evropske zadeve na Inštitutu Egmont je dejal, da verjetno ni dovolj zaupanja in solidarnosti v povezavi z novim paktom.

Estrella Gallan, ki predstavlja Špansko komisijo za pomoč beguncem, je poudarila tudi, da so vprašanja migracij in azila na plečih držav vstopa in da bi jih bilo treba reševati bolj sorazmerno, in sicer na podlagi skupne odgovornosti in solidarnosti.

Z razvojno politiko v Afriki lahko preprečimo nezakonite migracije

S pozitivnim prispevkom k razvoju v Afriki, ki je izpostavljena podnebnim spremembam, bi lahko ustvarili socialno, politično in gospodarsko stabilnost.

Po besedah Pierrette Herzberger-Fofane, evropske poslanke in prve podpredsednice odbora Evropskega parlamenta za razvoj, so „razvojne politike neločljivo povezane z migracijami“.

Chiyoge B. Sifa iz Mednarodne zveze zadrug ICA-Africa pa je pri tem poudaril pomen partnerstva med ICA in EU, ki ima bistveno vlogo pri odvračanju mladih od poti čez Sredozemsko morje. (at)