Sektorsgrupperingen "Jordbrukare"

This page is also available in

Sektorsgrupperingen för jordbrukare har för närvarande medlemmar från gruppen Mångfald Europa och från Arbetsgivargruppen. Dess medlemmar är företrädare för jordbrukssektorn, den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin och skogsbrukssektorn.

Dess främsta uppgift är att föra en bred och öppen diskussion om de ståndpunkter och politiska linjer som antagits av råvaruindustrierna i EU. Många av medlemmarna i denna sektorsgruppering är företrädare för lantbruks- och skogsägarorganisationer. De strävar efter att ge och dela med sig av aktuell information om deras specialiserade sektorer i hemländerna, samt lyfta fram och undersöka de olika villkor som råder inom dem.

Sektorsgrupperingen har också som målsättning att fastställa ståndpunkter om viktiga mål för EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik, särskilt inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Sektorsgrupperingen sätter stort värde på samarbete mellan branschorganisationer inom själva kommittén och försöker öka samarbetet mellan kommitténs grupper, men anser även att det är viktigt att förstärka samordningen mellan organisationer på EU-nivå och andra EU-institutioner.

Då grupperingen anser att jordbruks- och livsmedelsfrågor berör alla intressegrupper som finns företrädda i kommittén har man upprättat närmare kontakter med konsumenter och konsumentorganisationer, särskilt genom kompletterande verksamheter tillsammans med sektorsgrupperingen för konsumenter och miljö.

Sektorsgrupperingens sekretariat sköts av gruppen Mångfald Europa.