Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Prvo leto novega mandata EESO: prva priložnost za oceno stanja

Vsi se spominjamo dne 28. oktobra 2020, ko se je začel naš novi mandat. Bili smo na vrhuncu pandemije, plenarno zasedanje naj bi potekalo prek spleta. Vse je bilo nekam nadrealistično, prihodnost se je zdela negotova, nihče ni vedel kdaj in na kakšen način bo na voljo cepivo, vendar smo kljub temu začeli delo.

Koledar dogodkov

K bistvu

K bistvu

Predstavljamo vam novo kolumno z naslovom K bistvu, v kateri člane EESO sprašujemo o pomembnih temah EU, mnenjih ali dogodkih, ki vplivajo na vsakdanje življenje v EU. Prvi bo besedo prevzel Andrej Zorko, avtor raziskovalnega mnenja o ključnih elementih trajnostnega kakovostnega dela med okrevanjem in po njem, za katerega je zaprosilo slovensko predsedstvo EU in ki je bilo sprejeto na septembrskem plenarnem zasedanju EESO.

 

Upoštevati je treba načelo kakovost dela za kakovost življenja

Pripravil Andrej Zorko (skupina delojemalcev), poročevalec za raziskovalno mnenje Ključni elementi trajnostnega kakovostnega dela med okrevanjem in po njem

 

„Vprašanje za ...“

„Vprašanje za ...“

V rubriki „Vprašanje za ...“ članom EESO zastavljamo vprašanje, ki se nam v tistem trenutku zdi še zlasti aktualno.
Za oktobrsko številko smo Ionuţa Sibiana, podpredsednika strokovne skupine za zunanje odnose in predsednika spremljevalnega odbora EU-Zahodni Balkan, prosili, naj komentira prihodnji pristop držav Zahodnega Balkana.

 

Civilna družba mora premostiti vrzel med politiko in ljudmi

EESO info: Kako lahko civilna družba prispeva k pristopnim pogajanjem EU in prihodnjemu pristopu držav Zahodnega Balkana? Kakšno vlogo ima pri tem forum civilne družbe Zahodnega Balkana, ki je nastal na pobudo EESO?

 

 

Uganite, kdo je naš gost...

Posebni gost

Vsak mesec vas vabimo, da spoznate osebnost, ki s svojim delom in predanostjo daje navdih drugim. Veseli nas, da vam lahko predstavimo vidne posameznike iz sveta kulture, politike in znanosti, ki s svojo dejavnostjo in ustvarjalnostjo spodbujajo še druge, da se angažirajo. To so ljudje, ki prispevajo k preoblikovanju resničnosti, v kateri živimo. Za oktobrsko izdajo EESO info smo povabili profesorico Caroline Pauwels, rektorico Svobodne univerze v Bruslju. Opozarja nas na posledice pandemije za mlade in univerzitetno okolje ter predstavlja tri postpandemična spoznanja, ki bi lahko vplivala na prihodnost študentov.

Caroline Pauwels: Univerze v času pandemije in leto pozneje

V začetku septembra 2021 sem skupaj z rektorji še petih ustanovnih univerz naše evropske mreže Eutopia v Bruslju pozdravila rektorje treh novih univerz, ki so se pridružile naši mreži. To so bila zelo posebna srečanja iz več razlogov.
 

Novice EESO

Kohezija mora biti po pandemiji v središču evropskih prizadevanj, sta izjavili Evropska komisarka Elisa Ferreira in predsednica EESO Christa Schweng

Kohezijska politika je bistvena za oblikovanje nove vizije Evropske unije po pandemiji COVID-19, ki se osredotoča na blaginjo, vključevanje in okoljsko trajnostnost, vanjo pa mora biti polno vključena organizirana civilna družba. To je bilo sporočilo predsednice EESO Christe Schweng in evropske komisarke za kohezijo in reforme Elise Ferreira na septembrskem plenarnem zasedanju EESO.

Svoboda medijev mora ostati naša prioriteta

Evropski ekonomsko-socialni odbor se pridružuje prizadevanjem EU za obrnitev zaskrbljujočega trenda upadanja svobode medijev in vse večjega omejevanja novinarske neodvisnosti zaradi naraščajočega pritiska različnih sil in poslovnih struktur, slabega plačila, koncentracije lastništva medijev ter širjenja lažnih informacij na družbenih medijih in drugih kanalih.

Civilna družba je tista, ki od besed vodi k dejanjem –predsednica EESO Christa Schweng je vesela prednostnih nalog in ambicij, izraženih v govoru o stanju v Uniji

Močan poudarek na okrevanju EU, zdravstveni uniji in digitalizaciji, odločno stališče o zagovarjanju pravne države ter osredotočenost na prihodnost Evrope: EESO pozdravlja te vidike letošnjega govora o stanju v Uniji, ki so v skladu z njegovimi prednostnimi nalogami.

Obnovljena zaveza EU za boj proti trgovini z ljudmi mora prinesti oprijemljive rezultate

EESO na splošno podpira novo strategijo EU za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2021–2025, vendar opozarja, da je treba v politiko vključiti tudi socialno razsežnost.

EESO: prostovoljno vračanje lahko postane olepševalnica za izgone

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je pozdravil prizadevanja Komisije za uskladitev ukrepov, ki urejajo prostovoljno vračanje migrantov in njihovo reintegracijo v državo izvora, vendar je izrazil dvom o izvedljivosti nekaterih predstavljenih predlogov in zaskrbljenost, da bi se lahko prostovoljno vračanje spremenilo v izgon migrantov iz EU.

Umetna inteligenca v Evropi: vseh odločitev ni mogoče zreducirati na enke in ničle

EESO v dveh mnenjih o zakonodajnih predlogih EU o umetni inteligenci poziva k popolni prepovedi družbenega točkovanja ter k mehanizmu za pritožbe in odškodnine za osebe, ki so utrpele škodo zaradi umetnointeligenčnega sistema.

Na prvi ekološki dan EU EESO poudarja pomen bolj trajnostnih, pravičnejših in bolj vključujočih prehranskih sistemov

Organic Food

Evropa po krizi zaradi COVID-19 zdaj počasi okreva, zato je skrajni čas, da od besed preide k dejanjem in začne izvajati strategijo „od vil do vilic“. EESO se močno zavzema za podporo preoblikovanju prehranskih sistemov Evrope tako, da bodo okolju prijaznejši ter gospodarsko in socialno bolj trajnostni. Hkrati poudarja, da je za odpornejši in bolj vključujoč prehranski sistem, ki vsem zagotavlja pravičen delež, bolj kot konkurenca ključno sodelovanje med izvajalci dejavnosti v prehranski verigi.

Taksonomija za trajnostno financiranje: ključno orodje za podporo zelenih naložb in preprečevanje podnebnih sprememb

EU potrebuje učinkovite in nujne ukrepe za zmanjšanje emisij in obvladovanje podnebnih sprememb. V ta namen bi lahko s svežnjem ukrepov za trajnostno financiranje, ki ga je predstavila Evropska komisija, vzpostavili jasen, skladen in celovit okvir, v katerem bi se lahko bolj zeleno gospodarstvo razvijalo brez učinkov vezave.

Na 8. forumu civilne družbe Zahodnega Balkana je bilo jasno rečeno, da Zahodni Balkan sodi v EU

Forum civilne družbe Zahodnega Balkana, ki je pod okriljem EESO potekal 30. septembra in 1. oktobra v Skopju, je osvetlil stanje v zvezi z jasnimi obeti regije za pristop k EU in dejavno udeležbo civilne družbe v teh prizadevanjih.

 

EESO postal član evropskega zavezništva za surovine

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) se je 1. oktobra 2021 uradno pridružil evropskemu zavezništvu za surovine (ERMA). Zavezništvo je 29. septembra 2020 ustanovila Evropska komisija, da bi povečala odpornost in strateško avtonomijo pri oskrbi industrije in družbe EU s kritičnimi surovinami. Zavezništvo ima trenutno več kot 500 članov iz EU in drugih držav.

Skupaj tečemo za boljšo Evropo

Dvanajstega septembra je že enainštiridesetič potekal 20-kilometrski tek po Bruslju. Letos je bila prireditev posvečena dvema kampanjama: promoviranju Konference o prihodnosti Evrope z geslom „Prihodnost je v vaših rokah“ ter podpori boja proti raku z zbiranjem 10.000 EUR za boj proti raku in raziskave na tem področju. V okviru te kampanje se je 10 EUR od vsake prijave neposredno namenilo TELEVIE, dobrodelni akciji, ki jo RTL-TVI od leta 1989 organizira v francosko govorečem delu Belgije in v Luksemburgu v korist znanstvenih raziskav na področju raka pri otrocih in odraslih.

 

Novice skupin

Evropski delodajalci imajo pomisleke o praktičnih vidikih svežnja „Pripravljeni na 55“

Pripravil Arnold Puech d'Alissac, skupina delodajalcev v EESO

Pred nekaj tedni so bili predstavljeni zakonodajni predlogi iz svežnja „Pripravljeni na 55“, tj. nabora ukrepov, povezanih s skladom za okrevanje, s katerimi bi po predlogu Evropske komisije dosegli cilj zmanjšanja emisij CO2 za 55 % do leta 2030. Evropski delodajalci, ki zdaj proučujejo napovedane ukrepe, v celoti podpirajo izbrano pot, vendar imajo pomisleke o številnih praktičnih vprašanjih.

Mnenje delavcev o govoru o stanju v Uniji v letu 2021

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

V govoru o stanju v Uniji leta 2021 so bili navedeni skoraj vsi glavni izzivi, s katerimi se sooča Evropa, vendar pa je v njem nekoliko primanjkovalo ambicioznosti in jasnosti.

Nujno ukrepanje ob podnebnih spremembah: ne moremo si več zatiskati oči

Pripravila skupina Raznolikost Evrope

Ljudje so s svojim ravnanjem brez dvoma prispevali k segrevanju ozračja, oceanov in zemlje. Podnebne spremembe je že čutiti v vseh naseljenih regijah po svetu, pri čemer so vremenske spremembe in skrajni podnebni pojavi pogosto posledica človekovega delovanja (šesto ocenjevalno poročilo IPCC, avgust 2021)

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Prihodnost je v vaših rokah – o kakšni Evropi sanjate?

Evropski ekonomsko-socialni odbor bo 18. in 19. novembra organiziral seminar o povezovanju EU, ki se je prej imenoval seminar za civilnodružbene medije, na katerem se vsako leto zberejo komunikatorji organizacij civilne družbe, ki so zastopane v EESO ali so z njim povezane. Dogodek bo potekal na sedežu fundacije Gulbenkian v Lizboni.

Usmerjanje finančnih sredstev v okoljske in družbene naložbe

Industrijski sektor se bo zaradi ukrepov EU za izhod iz podnebne krize soočil z velikimi izzivi. Kako razviti trajnostno financiranje, da bi prispevali k doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora in hkrati ohranili konkurenčnost evropske industrije? EESO bo o tej zapleteni temi razpravljal na spletnem seminarju 18. oktobra.

Geopolitična razsežnost evropskega zelenega dogovora

Evropski zeleni dogovor bo neizogibno vplival na naše zunanje odnose. Obseg tega vpliva bo obravnavan na hibridni konferenci, ki jo bosta 6. decembra v Bruslju skupaj organizirala EESO in mreža ZN za trajnostnorazvojne rešitve.