Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Drage bralke in bralci!

Pred nami je še eno plenarno zasedanje z bogatim programom, ki vključuje veliko mnenj o številnih pomembnih temah. Posebej bi vas rad opozoril na eno od njih, tj. o mladih.

Koledar dogodkov

K bistvu

V tej številki poročevalec EESO Jan Dirx pojasnjuje stališča Odbora o enem od najbolj vročih vprašanj na dnevnem redu EU: reformi trga električne energije v EU.

Reforma trga električne energije: liberalizacija, kjer je mogoča, in regulacija, kjer je potrebna

Pripravil Jan DIRX

Reforma trga električne energije v EU bi morala temeljiti na hibridnem modelu, ki bi združeval tržne sile in vladno upravljanje, saj energija ni blago kot katero koli drugo.

„Vprašanje za ...“

Vprašanje za ...

Evropska komisija je pred kratkim predstavila nov predlog, s katerim želi spodbuditi popravila blaga namesto nadomeščanja z novim, kar je v zadnji letih postalo običajna praksa. EESO bo ta mesec pripravil svoje predloge za izboljšanje pravice do popravila. Thierryja Libaerta smo zaprosili, da nam pojasni, za kaj se EESO zavzema.

Za resnično evropsko pravico do popravila

Vprašanje EESO: Katere nove elemente želi Odbor vključiti v mnenje o pravici do popravila?

Uganite, kdo je naš gost...

Posebni gost

V rubriki „Posebni gost“ predstavljamo izjemne osebnosti s področij znanosti, novinarstva in kulture ter družbenega in političnega življenja.

Ta mesec je naša gostja Oleksandra Matvičuk, zagovornica človekovih pravic in vodja Centra za državljanske svoboščine v Ukrajini. 

Ukrajina bo okrepila NATO

Piše Oleksandra Matvijčuk

Kot odvetnica za človekove pravice dokumentiram vojne zločine v tej vojni, odkar jo je Rusija začela leta 2014, tako da bodo prej ali slej vsi krivci kaznovani. Vendar kot človek razumem, da ne moremo čakati do takrat, da jih ustavimo. Zato se zavzemam za hiter začetek postopka pridruževanja Ukrajine zvezi NATO.

Novice EESO

EESO bolj kot nacionalne subvencije podpira Evropski sklad za suverenost

EESO je v raziskovalnem mnenju ob 30. obletnici enotnega trga podprl zamisel Komisije, da bi namesto omilitve pravil konkurence ustanovili sklad EU, ki bi združeval sredstva za naložbe v ključne projekte zelene tehnologije.

EESO poziva k pripravi zakonodaje EU o preprečevanju psihosocialnih tveganj, povezanih z delom

Evropski ekonomsko-socialni odbor je ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu 2023 pozval Evropsko unijo, naj sprejme zavezujočo zakonodajo za preprečevanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. Vse več je dokazov o tem, da prekarno delo znatno vpliva na duševno zdravje delavcev.

Evropska kartica ugodnosti za invalide kot jamstvo za svobodo gibanja

Evropska kartica ugodnosti za invalide, ena glavnih prednostnih nalog invalidskega gibanja, bo invalidom omogočila uveljavljanje njihove pravice do svobode gibanja v EU na enaki osnovi kot drugim osebam.

Za učinkovit socialni dialog sta potrebna politična volja in zavezanost

EESO meni, da so predlogi Komisije za krepitev socialnega dialoga v državah članicah in EU pravočasni in potrebni, vendar poziva k dodatnim ukrepom. Potrebno je storiti več za izboljšanje posvetovanj s socialnimi partnerji na nacionalni ravni, pokritosti s kolektivnimi pogajanji na evropski in nacionalni ravni ter izvajanja sporazumov socialnih partnerjev.

EESO poziva k metaverzumu, ki bo etičen in varen tako za podjetja kot družbo

Evropski ekonomsko-socialni odbor je na aprilskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje o vplivu metaverzuma na družbo. V njem je poudarjeno, da mora EU hitro obravnavati priložnosti in tveganja, povezana z metaverzumom, da bi bilo virtualno okolje vključujoče in varno.

Okolju prijazen promet mora biti finančno sprejemljiv in družbeno izvedljiv

Dolgoročno trajnostni promet je mogoč, vendar le, če si ljudje, industrija in prometni sektor prizadevajo za dva cilja: 90-odstotno zmanjšanje emisij v prometnem sektorju do leta 2050 in zavezo za uporabo dogovorjenih načinov in sredstev za dosego končnega rezultata.

Evropski semester: obsežno posvetovanje z organizirano civilno družbo je pokazalo, da je potrebna temeljita reforma

EESO je ponovno pozval k prenovi evropskega semestra in k sprejetju uredbe EU, s katero bi vključitev civilne družbe v cikel postala obvezna.

Ruske dejavnosti v Ukrajini bi bilo treba v skladu s pravom EU obravnavati kot ekocid

Vojna v Ukrajini je povzročila precejšnjo čezmejno okoljsko škodo in veliko zaskrbljenost. EESO poziva, naj se dejavnosti Rusije v skladu s pravom EU obravnavajo kot kazniva dejanja, in opozarja na potrebo po zaščiti okolja za varstvo temeljih pravic.

EESO obiskal vzorčno vas v južni Nemčiji, ki se ponaša s proizvodnjo trajnostne energije

Člani so si lahko pobliže ogledali sofisticiran ekosistem, ki varuje okolje, spodbuja uspešno gospodarstvo, podpira prakse krožnega gospodarstva v kmetijstvu in krepi socialno kohezijo.

Novice skupin

30 let enotnega trga: kritični pregled EESO

Pripravil Felipe Medina, član skupine delodajalcev v EESO

Evropska unija praznuje 30 let enotnega trga, ki z zagotavljanjem prostega pretoka blaga, storitev, kapitala in ljudi državljanom omogoča študij, življenje, nakupovanje in delo v kateri koli državi članici EU. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je enotni trg bistvo Evropske unije. Je pomemben instrument, ki je omogočil odpravo političnih, socialnih in gospodarskih meja, da bi se približali evropskemu državljanstvu in identiteti.

Petdeset let boja za delavce

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Veliko članov skupine delojemalcev v EESO je sodelovalo na slovesnostih ob 50-letnici Evropske konfederacije sindikatov (ETUC).

Kako ustvariti odporne in vzdržne sisteme zdravstvenega varstva in oskrbe v Evropi: izkušnje s pandemijo COVID-19

Pripravila skupina organizacij civilne družbe v EESO

Zdravstveno varstvo se mora osredotočati na človeka; ceniti ga moramo kot naložbo v družbo, ne pa jemati kot „strošek“. Takšen je bil zaključek udeležencev konference, ki jo je v Evropski hiši v Stockholmu 25. maja 2023 pripravila skupina organizacij civilne družbe Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Dan odprtih vrat EU 2023: ponovno toplo pozdravljamo naše obiskovalce

Dom organizirane civilne družbe v Evropi je v letu svoje 65. obletnice ponovno odprl vrata obiskovalcem.

Sodelovanje EESO na Evropski prireditvi za mlade v Strasbourgu

EESO je na Evropski prireditvi za mlade 9. junija 2023 v Strasbourgu organiziral delavnico.

Nastop Teatra Navpaky, ki je potekal v živo v EESO, je zdaj na voljo na videoposnetku.

Videoposnetek vrhuncev glasbene predstave „There, out of sight“, ki je poklon boju Ukrajincev za demokracijo in svobodo, je zdaj na voljo za ogled na spletnem mestu EESO.

EESO se je pridružil ekipi EU na letošnjem 20-kilometrskem teku po Bruslju, da bi zbrali sredstva za človekove pravice

V nedeljo, 28. maja 2023, se je Odbor skupaj z drugimi institucijami EU udeležil 43. dobrodelnega teka, ki je med najbolj priljubljenimi športnimi dogodki v belgijski prestolnici.