Odpovede najvyšších politických predstaviteľov na list skupiny Zamestnávatelia o rozpočte EÚ na obnovu

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Skupina Zamestnávatelia v EHSV dostala v súvislosti so svojou požiadavkou urýchleného dosiahnutia dohody o ambicióznom rozpočte na obnovu odpovede od najvyšších politických predstaviteľov. V júni 2020 skupina Zamestnávatelia zaslala list na túto tému členom Európskej rady, ako aj predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi, predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a predsedovi Európskeho parlamentu Davidovi Sassolimu.

Hlavným posolstvom skupiny bolo, že úspešné a odolné podniky sú kľúčom k obnove celého hospodárstva EÚ. Je preto nevyhnutné, aby sme sa pri prípravách na obdobie po kríze dôsledne zamerali na podmienky podnikania. Vedúci kabinetu predsedu Európskej rady Frédéric Bernard vo svojej odpovedi z 3. júla zdôraznil, že nadchádzajúci VFR bude rozhodujúci pre stabilnú obnovu a môže podporiť aj „úplne funkčný a modernizovaný jednotný trh“.

Rovnako predseda Európskeho parlamentu Sassoli vo svojej odpovedi skupine Zamestnávatelia zo 17. júla zdôraznil, že „potrebujeme mimoriadne, bezprecedentné ekonomické opatrenia a skutočnú, bezpodmienečnú európsku jednotu“. Privítal, že skupina Zamestnávatelia má rovnaký názor na potrebu jednotnej reakcie na úrovni EÚ. Na pomoc európskym občanom a podnikom pri prekonávaní krízy je potrebný ambiciózny VFR.

Predsedníčka von der Leyenová sa poďakovala za list a pozičný dokument nazvaný Podniky ako kľúčový faktor obnovy EÚ po koronavírusovej kríze. Oba dokumenty boli postúpené podpredsedovi Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Marošovi Šefčovičovi. V mene francúzskeho prezidenta Macrona náčelník jeho štábu Patrick Strzoda potvrdil význam rýchleho oživenia hospodárstva. List bol postúpený aj francúzskemu ministrovi hospodárstva a financií Brunovi le Maireovi a francúzskemu ministrovi pre európske záležitosti Clémentovi Beauneovi.