Augsta līmeņa atbildes uz Darba devēju grupas vēstuli par ES atveseļošanas budžetu

Materiālu sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

EESK Darba devēju grupa ir saņēmusi no visaugstākā politiskā līmeņa atbildes uz aicinājumu bez kavēšanās vienoties par pārliecinošu atveseļošanas budžetu. 2020. gada jūnijā Darba devēju grupa nosūtīja Eiropadomes locekļiem, kā arī Eiropadomes priekšsēdētājam Charles Michel, Eiropas Komisijas priekšsēdētājai Ursula von der Leyen un Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam David Sassoli vēstuli par šo tematu.

Darba devēju grupas vēstulē bija teikts, ka veiksmīga un izturētspējīga uzņēmējdarbība ir visas ES ekonomikas atveseļošanas priekšnoteikums. Tāpēc, gatavojoties pēckrīzes posmam, spēcīgs uzsvars ir jāliek uz uzņēmējdarbības apstākļiem. Charles Michel kabineta vadītājs Frédéric Bernards savā 3. jūlija vēstulē uzsvēris, ka daudzgadu finanšu shēma būs stabilas atveseļošanas priekšnoteikumus un arī balstīs “pilnībā funkcionējošu un modernizētu vienoto tirgu”.

Arī David Sassoli savā 17. jūlija atbildē Darba devēju grupai norāda, ka "mums ir nepieciešami unikāli, bezprecendenta ekonomiskie pasākumi un īsta, beznosacījumu Eiropas vienotība". Viņš ir gandarīts par viedokļa saplūsmi ar Darba devēju grupu par nepieciešamību pēc vienotas atbildes no ES līmeņa. Lai palīdzētu Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem atveseļošanas procesā pēc krīzes, ir nepieciešama pārliecinoša daudzgadu finanšu shēma.

Arī Ursula von der Leyen pauž atzinību par vēstuli un nostājas dokumentu “Uzņēmējdarbībai ir būtiska nozīme ES atveseļošanā no koronavīrusa krīzes”. Abi dokumenti ir pārsūtīti Maroš Šefčovič – Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniekam jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu. Prezidenta Emmanuel Macron vārdā viņā biroja vadītājs Patrick Strzoda ir apliecinājis, ka ir svarīgi bez kavēšanās atjaunot ekonomikas darbību. Vēstule ir pārsūtīta arī Francijas ekonomikas un finanšu ministram Bruno le Maire un Francijas Eiropas lietu valsts ministram Clément Beaune.