Av EESK:s arbetsgivargrupp

EESK:s arbetsgivargrupp fick svar från högsta politiska nivå när man efterlyste en snabb överenskommelse om en ambitiös återhämtningsbudget. I juni 2020 skickade Arbetsgivargruppen en skrivelse i frågan till Europeiska rådets medlemmar och Europeiska rådets ordförande Charles Michel, Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europaparlamentets talman David Sassoli.

Ett kärnbudskap från Arbetsgivargruppen var att framgångsrika och motståndskraftiga företag är nyckeln till ekonomisk återhämtning i hela EU. När vi förbereder oss inför tiden efter krisen måste vi därför tydligt belysa företagens villkor. Charles Michels kanslichef, Frédéric Bernard, underströk i sitt svar den 3 juli att den kommande fleråriga budgetramen kommer att bli nyckeln till en stabil återhämtning och även ett stöd för en fullt fungerande och moderniserad inre marknad.

Även David Sassoli noterade i sitt svar till Arbetsgivargruppen den 17 juli att ”vi behöver extraordinära, oprövade ekonomiska åtgärder och verklig, ovillkorlig europeisk sammanhållning”. Han välkomnade att Arbetsgivargruppen delade uppfattningen om behovet av ett enat svar från EU-nivå. För att hjälpa europeiska medborgare och företag att återhämta sig från krisen behövs en ambitiös flerårig budgetram.

Ursula von der Leyen tackade för skrivelsen och ståndpunktsdokumentet ”Business is key to the EU’s recovery from the corona crisis”. Båda dokument översändes till Maroš Šefčovič, vice ordförande för kommissionen med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor. President Emmanuel Macrons kanslichef, Patrick Strzoda, bekräftade å hans vägnar vikten av en snabb nystart för ekonomin. Skrivelsen översändes också till Bruno le Maire, Frankrikes ekonomi- och finansminister, och Clément Beaune, Frankrikes biträdande minister för Europafrågor.