Reakce nejvyšších politických představitelů na dopis skupiny Zaměstnavatelé týkající se rozpočtu EU na podporu oživení

autor: skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Na výzvu skupiny Zaměstnavatelé v EHSV, která požadovala, aby bylo urychleně dosaženo dohody o ambiciózním rozpočtu na podporu oživení, zareagovali nejvyšší političtí představitelé. Dopis na toto téma zaslala skupina Zaměstnavatelé letos v červnu členům Evropské rady, včetně jejího předsedy Charlese Michela, předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen a předsedovi Evropského parlamentu Davidu Sassolimu.

Skupina Zaměstnavatelé chtěla vyzdvihnout především to, že klíčem k oživení celé ekonomiky EU jsou úspěšné a odolné podniky. Z tohoto důvodu je velmi důležité, abychom se v rámci příprav na období po skončení krize intenzivně soustředili na podmínky jejich fungování. Vedoucí kabinetu předsedy Evropské rady Frédéric Bernard ve své odpovědi z 3. července zdůraznil, že připravovaný VFR bude mít zásadní význam pro zajištění stabilního oživení a podporu „plně funkčního a modernizovaného jednotného trhu“.

Podobně se ve své odpovědi ze 17. července vyjádřil David Sassoli, podle nějž „potřebujeme mimořádná a bezprecedentní ekonomická opatření a skutečnou a bezvýhradnou evropskou jednotu“. S uspokojením přitom konstatoval, že pokud jde o potřebu postupovat na úrovni EU jednotně, je skupina Zaměstnavatelé stejného názoru. K tomu, abychom evropským občanům a podnikům pomohli tuto krizi překonat, potřebujeme ambiciózní VFR.

Předsedkyně von der Leyen poděkovala skupině Zaměstnavatelé za její dopis i za poziční dokument s názvem Podniky hrají stěžejní roli v procesu oživení EU po krizi způsobené koronavirem. Oba dokumenty postoupila místopředsedovi Komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroši Šefčovičovi. Vedoucí kabinetu francouzského prezidenta Patrick Strzoda jménem Emmanuela Macrona zdůraznil, jak je důležité, aby k oživení ekonomiky došlo co nejrychleji. Mezi adresáty tohoto dopisu dále byli francouzský ministr hospodářství a financí Bruno le Maire a francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune.