Milé čitateľky, milí čitatelia,

vitajte späť po letnej pauze!

Dúfam, že ste si užili dovolenku, oddýchli si a načerpali energiu do nasledujúcich mesiacov. Keďže EÚ vstupuje do dôležitej fázy a kľúčové dohody a zákony sa musia dokončiť ešte pred tým, ako sa naplno rozbehne volebná kampaň do Európskeho parlamentu, EHSV sa venuje riešeniu problémov, ktoré sú pre občiansku spoločnosť naliehavé. 

Po lete, ktoré v EÚ poznačili bezprecedentné vlny horúčav, ničivé prírodné požiare a povodne, je evidentné, že treba urýchlene začať konať. Európa naliehavo potrebuje komplexný akčný plán pre vodu. EHSV pripravuje prierezové stanovisko s cieľom zabezpečiť v súvislosti s vodou primerané financovanie, infraštruktúru a stratégiu, a tým zaručiť prístupnú pitnú vodu pre všetkých. Rovnako ako sa Zelená dohoda stala synonymom záväzku EÚ presadzovať opatrenia v oblasti klímy, nová modrá dohoda sa musí usilovať o nové vymedzenie globálneho štandardu pre udržateľné hospodárenie s vodami. 

Zaujímavé je, že občania EÚ požadovali aktualizáciu pravidiel EÚ týkajúcich sa pitnej vody už pred viac ako desiatimi rokmi. Potenciál európskej iniciatívy občanov zostáva nevyužitý a my musíme spoločne zlepšiť našu schopnosť reagovať na požiadavky občanov. Preto si na septembrovom plenárnom zasadnutí EHSV vypočujeme organizátorov európskej iniciatívy občanov „Fur Free Europe“ (Európa bez kožušín), ktorá získala 1,5 milióna podporovateľov z celej EÚ. Okrem toho bude plénum rokovať o cielenej revízii rozpočtu EÚ v dôsledku nepredvídanej krízy vyžadujúcej rýchle a účinné úpravy s cieľom zamerať sa na nové naliehavé priority.  

Keďže sa ďalej angažujeme za občiansku spoločnosť, prísľub posilniť hlasy mládeže zakotvený v mojom politickom manifeste zostáva prvoradým. V júli sa EHSV stal prvou inštitúciou EÚ, ktorá zaviedla mládežnícky test EÚ, čo je významný míľnik, ktorý podčiarkuje moje odhodlanie. Chcel by som sa poďakovať všetkým členom a členkám EHSV za ich podporu pri tomto kľúčovom rozhodnutí. A ideme ešte ďalej: teraz vytvárame skupinu EHSV Mládež a vyberáme stanoviská pre prvé kolo mládežníckeho testu EÚ. 

V nadchádzajúcich mesiacoch sa budú upevňovať aj väzby s občianskou spoločnosťou za hranicami EÚ, najmä s kandidátskymi krajinami. EHSV zintenzívnil svoje vzťahy s kandidátskymi krajinami EÚ, aby sme ich mohli zapojiť do našej každodennej práce. Tento záväzok sa opätovne potvrdil na našom nedávnom plenárnom zasadnutí a sľubné vyhliadky ponúka aj nadchádzajúce Fórum občianskej spoločnosti západného Balkánu v Solúne – v tom istom meste, kde bola európska budúcnosť západného Balkánu potvrdená pred dvoma desaťročiami. 

Zároveň sa chystáme na najväčší prejav demokracie v EÚ – voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v júni 2024. V tejto súvislosti by som Vás chcel upozorniť na iniciatívu EurHope a online konzultáciu, pomocou ktorej sa pred voľbami stanoví program pre mládež. Podpora občianskej spoločnosti pri získavaní názorov európskych občanov, najmä mladej generácie, má zásadný význam pre budovanie demokratickej odolnosti a formovanie budúcnosti Európy.

Oliver Röpke

predseda EHSV