Skupina Organizácie občianskej spoločnosti v EHSV

Zdravotná starostlivosť musí byť zameraná na ľudí a hodnotená ako sociálna investícia, a nie ako „náklad“, zaznelo na záver konferencie, ktorú 25. mája 2023 zorganizovala skupina Organizácie občianskej spoločnosti Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Dome Európy v Štokholme.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zmeniť zmýšľanie v sociálnej, hospodárskej a politickej oblasti. V nadväznosti na spoluprácu počas pandémie ochorenia COVID-19 musia členské štáty EÚ spojiť svoje sily, aby vybudovali odolné a udržateľné systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré na nikoho nezabudnú, a cenia si prácu opatrovateľov, organizácií občianskej spoločnosti a dobrovoľníkov.

Na konferencii sa zúčastnilo približne 90 zástupcov občianskej spoločnosti a inštitúcií z vnútroštátnej a európskej úrovne.

Na úvod konferencie predseda skupiny Organizácie občianskej spoločnosti Séamus Boland pripomenul, že občania EÚ majú právo na prístup k cenovo dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Uviedol, že sa na ňom dohodli všetky členské štáty EÚ, keď v roku 2017 prijali Európsky pilier sociálnych práv, a následne ho schválili aj občania EÚ v roku 2021, keď na Konferencii o budúcnosti Európy vyzvali na ochranu „práva na zdravie“. Séamus Boland tiež zdôraznil, že na zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre najzraniteľnejšie skupiny – či už ide o starších ľudí, mladých ľudí alebo osoby so zdravotným postihnutím – je potrebné vybudovať odolné a kvalitné systémy zdravotnej a opatrovateľskej starostlivosti.

Poslankyňa Európskeho parlamentu a bývalá švédska ministerka zdravotníctva a sociálnych vecí (2019 – 2022) Lena Hallengren sa vo svojom prejave zamyslela nad opatreniami, ktoré prijala švédska vláda v reakcii na pandémiu. Uviedla, že „opatrenia prijaté Švédskom boli v medzinárodných médiách často označované za zvláštne.  Videli sme však, že tieto opatrenia boli dostatočne účinné, keďže občania si udržiavali odstup a nenavštevovali verejné miesta. A keď ostatné krajiny zatvorili svoje školy, naše zostali otvorené, pretože sme si uvedomovali dôležitosť škôl pre vzdelávanie detí a mladých ľudí, najmä tých z domácností s najnižšími príjmami“.

Viac si môžete prečítať na našej webovej stránke