Από την Ομάδα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ

Η υγειονομική περίθαλψη πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική και να αξιολογείται ως κοινωνική επένδυση και όχι ως κόστος, συμπέρανε διάσκεψη που διοργάνωσε η Ομάδα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στο Σπίτι της Ευρώπης στη Στοκχόλμη στις 25 Μαΐου 2023.

Προς τούτο, είναι αναγκαία η αλλαγή κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής νοοτροπίας. Βασιζόμενα στη συνεργασία που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την οικοδόμηση ανθεκτικών και βιώσιμων συστημάτων υγείας και περίθαλψης που δεν θα αφήνουν κανέναν στο περιθώριο και θα εκτιμούν την αξία του έργου των εργαζομένων στον τομέα της περίθαλψης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εθελοντών.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν περίπου 90 εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και θεσμικοί εκπρόσωποι του εθνικού και του ευρωπαϊκού επιπέδου.

Προλογίζοντας τη διάσκεψη, ο Séamus Boland, πρόεδρος της Ομάδας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, υπενθύμισε ότι η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί δικαίωμα για τους πολίτες της ΕΕ. Τούτο συμφωνήθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με την έγκριση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων το 2017, δήλωσε ο κ. Boland και πρόσθεσε ότι αυτό επαναλήφθηκε από τους πολίτες το 2021, όταν ζήτησαν το «δικαίωμα στην υγεία» κατά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Ο κ. Boland τόνισε επίσης ότι για την παροχή ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης στους πλέον ευάλωτους, είτε πρόκειται για ηλικιωμένους είτε για νέους είτε για άτομα με αναπηρία, είναι αναγκαίο να οικοδομηθούν ανθεκτικά και ποιοτικά συστήματα υγείας και περίθαλψης.

Η Lena Hallengren, βουλευτής και πρώην υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής της Σουηδίας (2019-2022), αναλογίστηκε κατά την ομιλία της τα μέτρα που έλαβε η σουηδική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. «Όσον αφορά τα μέτρα που επιλέξαμε, η Σουηδία συχνά παρουσιάστηκε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ως παράδοξη», δήλωσε η κ. Hallengren.  «Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι τα μέτρα που λάβαμε είχαν επαρκή αποτελέσματα όταν οι άνθρωποι τηρούσαν αποστάσεις και απέφευγαν να επισκεφθούν δημόσιους χώρους. Και όταν άλλες χώρες έκλεισαν τα σχολεία τους, τα δικά μας παρέμειναν ανοιχτά επειδή γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το σχολείο για την ανατροφή των παιδιών και των νέων, ιδίως για τους λιγότερο προνομιούχους».

Για να συνεχίσετε την ανάγνωση, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.