Parengė EESRK Pilietinės visuomenės organizacijų grupė

Sveikatos priežiūra turi būti orientuota į žmones ir vertinama ne kaip „išlaida“, o kaip socialinė investicija. Tokia išvada padaryta konferencijoje, kurią 2023 m. gegužės 25 d. Europos namuose Stokholme surengė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pilietinės visuomenės organizacijų grupė.

Norint šį tikslą pasiekti, būtina pakeisti mąstyseną socialiniu, ekonominiu ir politiniu požiūriu. ES valstybės narės, remdamosi bendradarbiavimu per COVID-19 pandemiją, turi sutelkti pastangas ir sukurti atsparias ir tvarias sveikatos ir priežiūros sistemas, kuriose nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje ir būtų vertinamas priežiūros darbuotojų, pilietinės visuomenės organizacijų ir savanorių darbas.

Konferencijoje dalyvavo apie 90 nacionalinio ir Europos lygmens pilietinės visuomenės ir institucijų atstovų.

Pradėdamas konferenciją Pilietinės visuomenės organizacijų grupės pirmininkas Séamus Boland priminė, kad galimybė naudotis įperkamomis ir kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis yra ES piliečių teisė. S. Boland teigė, kad 2017 m., priimdamos Europos socialinių teisių ramstį, tam pritarė visos ES valstybės narės, ir pridūrė, kad 2021 m. tai dar kartą pabrėžė piliečiai Konferencijoje dėl Europos ateities paraginę suteikti teisę į sveikatą. Jis taip pat pabrėžė, kad siekiant teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas pažeidžiamiausiems asmenims – ar tai būtų vyresnio amžiaus žmonės, ar jaunimas, ar neįgalieji – būtina sukurti atsparias ir kokybiškas sveikatos ir priežiūros sistemas.

Parlamento narė ir buvusi Švedijos sveikatos ir socialinės politikos ministrė (2019–2022 m.) Lena Hallengren savo kalboje nurodė priemones, kurių ėmėsi Švedijos vyriausybė reaguodama į pandemiją. Ji teigė, kad Švedijos pasirinktos priemonės tarptautinėje žiniasklaidoje dažnai apibūdinamos kaip keistos.  Tačiau buvo akivaizdu, kad žmonėms laikantis atstumo ir lankantis viešose vietose Švedijoje taikytos priemonės buvo pakankamai veiksmingos. Kitoms šalims uždarius savo mokyklas, mes tęsėme veiklą, – tęsė EP narė. Žinojome, kokia svarbi mokykla ugdant vaikus ir jaunimą, ypač tuos, kurie ateina iš mažiausias galimybes turinčių šeimų.

Toliau skaitykite mūsų interneto svetainėje