Av Gruppen för civilsamhällesorganisationer vid EESK

Hälso- och sjukvården måste sätta människan i centrum och ses som en social investering, inte som en ”kostnad”. Det var slutsatsen från den konferens som Gruppen för civilsamhällesorganisationer i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén anordnade i Europahuset i Stockholm den 25 maj 2023.

För att åstadkomma detta krävs en förändring av sociala, ekonomiska och politiska tänkesätt. Med utgångspunkt i samarbetet under covid-19-pandemin måste EU:s medlemsstater förena sina krafter för att bygga upp motståndskraftiga och hållbara hälso- och sjukvårdssystem som inte lämnar någon utanför och där man värdesätter det arbete som utförs av vård- och omsorgspersonal, civilsamhällesorganisationer och frivilligarbetare.

Vid konferensen deltog omkring 90 företrädare för det civila samhället och för institutioner på nationell och europeisk nivå.

I sitt öppningsanförande påminde Séamus Boland, ordförande för Gruppen för civilsamhällesorganisationer, om att tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet till ett överkomligt pris är en rättighet för EU-medborgarna. ”Alla EU-medlemsstater enades om detta i samband med att man antog den europeiska pelaren för sociala rättigheter 2017”, noterade Séamus Boland och tillade att ”detta framhölls på nytt av medborgarna 2021 när de efterlyste rätten till hälsa i samband med konferensen om Europas framtid”. Séamus Boland betonade också att det är nödvändigt att bygga upp motståndskraftiga hälso- och sjukvårdssystem av god kvalitet som når de mest utsatta grupperna – oavsett om det gäller äldre personer, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning.

Lena Hallengren, riksdagsledamot och tidigare socialminister (2019–2022), reflekterade i sitt anförande över de åtgärder som den svenska regeringen vidtog med anledning av pandemin. ”De åtgärder som vi valde i Sverige beskrevs ofta som märkliga i internationella medier.  Men vi såg att åtgärderna var tillräckligt verkningsfulla när människor höll avstånd och avstod från att vistas på offentliga platser. När andra länder stängde sina skolor höll vi dem öppna, för vi insåg hur viktig skolgången är för barn och ungdomar, särskilt för dem från familjer som har det sämre ställt”.

Besök vår webbplats om du vill läsa vidare.