Pripravila skupina organizacij civilne družbe v EESO

Zdravstveno varstvo se mora osredotočati na človeka; ceniti ga moramo kot naložbo v družbo, ne pa jemati kot „strošek“. Takšen je bil zaključek udeležencev konference, ki jo je v Evropski hiši v Stockholmu 25. maja 2023 pripravila skupina organizacij civilne družbe Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

Da bi to dosegli, moramo spremeniti razmišljanje tako s socialnega kot gospodarskega in političnega vidika. Sodelovanje med pandemijo COVID-19 morajo države članice EU nadgraditi, združiti sile in ustvariti odporne in vzdržne sisteme zdravstvenega varstva in oskrbe, v katerih nihče ne bo prezrt, delo zdravstvenih delavcev, oskrbovalcev, organizacij civilne družbe in prostovoljcev pa bo cenjeno.

Konference se je udeležilo približno 90 predstavnikov civilne družbe ter nacionalnih in evropskih institucij.

Predsednik skupine organizacij civilne družbe Séamus Boland je v uvodnem govoru spomnil, da imajo državljani EU pravico dostopa do cenovno dostopnega in kvalitetnega zdravstvenega varstva. Glede tega so se strinjale vse države članice EU, ki so leta 2017 sprejele evropski steber socialnih pravic, je dejal g. Boland in dodal, da so to leta 2021 ponovili tudi državljani, ko so se na Konferenci o prihodnosti Evrope zavzeli za „pravico do zdravja“. G. Boland je tudi poudaril, da je za zagotovitev kakovostnega zdravstvenega varstva za najranljivejše – starejše, mlade in invalide – nujno vzpostaviti odporne in kakovostne sisteme zdravstvenega varstva in oskrbe.

Lena Hallengren, poslanka in nekdanja švedska ministrica za zdravje in socialno politiko (2019–2022), je v svojem govoru spregovorila o ukrepih, ki jih je v odziv na pandemijo sprejela švedska vlada. „Odločili smo se za ukrepe, zaradi katerih so mednarodni mediji Švedsko pogosto opisovali kot nenavadno,“ je dejala.  „Vendar smo videli, da so imeli sprejeti ukrepi zadosten učinek, če so ljudje ohranjali medosebno razdaljo in niso hodili v javne prostore. Ko so druge države zaprle svoje šole, so bile naše odprte. Zavedali smo se namreč, kako pomembna je šola za vzgojo otrok in mladih, zlasti za tiste iz družin z najnižjimi dohodki.“

Branje lahko nadaljujete na naši spletni strani