EHSV na sociálnom samite v Porte: pri každej činnosti sa treba sústrediť na ľudí

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) má v úmysle zohrávať aktívnu úlohu v spoločnom európskom úsilí o uplatňovanie zásad Európskeho piliera sociálnych práv v praxi a vybudovanie spravodlivejšej a prosperujúcejšej Európy pre všetkých.

Zástupcovia EHSV svojou účasťou na konferencii na vysokej úrovni počas sociálneho samitu v Porte, ktorý 7. mája usporiadalo portugalské predsedníctvo Rady EÚ, vyjadrili odhodlanosť výboru podporovať hospodársku a sociálnu obnovu, pri ktorej bude každá politika dôsledne zameraná na ľudí.

EHSV bude spolupracovať s ostatnými inštitúciami EÚ, členskými štátmi a občanmi, aby sa dosiahli ciele akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv. Patrí sem výrazná podpora zamestnanosti a vzdelávania, a zároveň zmenšovanie chudoby a sociálneho vylúčenia.

„Svojou činnosťou môžeme Európu oživiť, alebo môžeme byť ešte ambicióznejší a Európa bude prekvitať. Na to však musíme vytvoriť podmienky, ktoré umožnia prosperitu EÚ a vytvorenie veľkého počtu pracovných miest,“ vyhlásila predsedníčka EHSV Christa Schwengová. „Zároveň by sme všetkých občanov mali podporovať a vybaviť ich potrebnými zručnosťami pre prácu a život, aby mohli sebavedome hľadieť do budúcnosti. Určite sa vynasnažíme preukázať, že EÚ a jej členské štáty konajú spoločne s občanmi a v snahe zaistiť im lepšie životné podmienky, pričom sa na nikoho nezabudne.“

Okrem predsedníčky EHSV boli členmi delegácie aj predsedovia jeho troch skupín: Stefano Mallia (skupina Zamestnávatelia), Oliver Röpke (skupina Pracovníci) a Seamus Boland (skupina Rozmanitá Európa).

Delegácia výboru sa zúčastnila na pracovných stretnutiach samitu, ktoré boli tematicky zoskupené podľa cieľov akčného plánu: 1) práca a zamestnanosť, 2) zručnosti a inovácie, 3) sociálne zabezpečenie a sociálna ochrana.

Sociálny samit v Porte ako jedno z najdôležitejších podujatí portugalského predsedníctva Rady EÚ umožnil, aby za spoločný stôl zasadli sociálni partneri a európske inštitúcie a dohodli sa na tom, aká by mala byť budúcnosť sociálnej Európy.

Jeho konferencia na vysokej úrovni bola zameraná na uplatňovanie Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý bol ohlásený už v roku 2017 na samite v Göteborgu. Pilier obsahuje súbor 20 zásad, ktoré majú pomôcť vybudovať silnejšiu, spravodlivejšiu a inkluzívnejšiu Európu, ktorá všetkým svojim občanom ponúkne rovnaké príležitosti. (ll)