EESK vid det sociala toppmötet i Porto: sätt människorna i centrum för alla åtgärder!

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har för avsikt att spela en aktiv roll i de gemensamma europeiska insatserna för att omsätta principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter i praktiken och bygga upp ett rättvisare och mer välmående Europa för alla.

De företrädare för EESK som deltog i högnivåkonferensen vid det sociala toppmötet i Porto, som anordnades av EU:s portugisiska ordförandeskap den 7 maj, gav uttryck för kommitténs åtagande att främja ekonomisk och social återuppbyggnad genom att sätta människor i centrum för politiken.

EESK kommer att samarbeta med andra EU-institutioner, medlemsstaterna och medborgarna för att uppnå målen i handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Dessa omfattar att främja sysselsättning, stärka utbildning samt minska fattigdom och social utestängning.

”Genom våra insatser kan vi få Europa att återhämta sig, eller, om vi är ambitiösare, till och med blomstra! För att det ska ske måste vi skapa förutsättningar för ett EU med välstånd och hög sysselsättningsgrad”, framhöll EESK:s ordförande Christa Schweng. ”Vi bör också se till att alla medborgare får stöd och relevant kompetens i arbetslivet och privatlivet, så att de kan blicka framåt med tillförsikt. Ni kan lita på att vi tänker visa att EU och medlemsstaterna kan samarbeta med sina medborgare och förbättra deras liv, utan att någon lämnas på efterkälken.”

Förutom EESK:s ordförande fanns i kommitténs delegation vid toppmötet även ordförandena för EESK:s tre grupper: Stefano Mallia (Arbetsgivargruppen), Oliver Röpke (Arbetstagargruppen) och Séamus Boland (gruppen Mångfald Europa).

EESK:s delegation deltog i toppmötets arbetssessioner, som inriktades på ämnen relaterade till handlingsplanens föreslagna mål: 1) arbete och sysselsättning, 2) kompetens och innovation, och 3) välfärdsstaten och socialt skydd.

Vid det sociala toppmötet i Porto, som beskrivits om en höjdpunkt under det portugisiska ordförandeskapet, bjöds arbetsmarknadens parter för första gången in för att tillsammans med EU-institutionerna få till stånd en överenskommelse om framtiden för det sociala Europa.

Toppmötets högnivåkonferens inriktades på hur man bäst kan genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som aviserades av EU vid ett tidigare toppmöte i Göteborg 2017. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter innehåller 20 principer, som ska bidra till att bygga upp ett starkare, rättvisare och mer inkluderande Europa med lika möjligheter för alla medborgare. (ll)