EESRK Porto socialiniame susitikime: žmonės turi būti svarbiausi!

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ketina aktyviai prisidėti prie bendrų Europos pastangų siekiant Europos socialinių teisių ramsčių principus paversti veiksmais ir sukurti teisingesnę, labiau klestinčią Europą visiems.

Gegužės 7 d. dalyvaudami ES Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos surengto Porto aukščiausiojo lygio susitikimo socialiniais klausimais metu vykusioje aukšto lygio konferencijoje EESRK atstovai pareiškė, kad Komitetas yra pasiryžęs skatinti tokį ekonominį ir socialinį atsigavimą, kai įgyvendinant politikos priemones svarbiausi yra žmonės.

EESRK dirbs kartu su kitomis ES institucijomis, valstybėmis narėmis ir piliečiais, kad pasiektų Europos socialinių teisių ramsčių veiksmų plano tikslus. Tai apima užimtumo didinimą, švietimo stiprinimą ir skurdo bei socialinės atskirties mažinimą.

„Savo veiksmais galime padėti Europai atsigauti arba galime siekti dar daugiau ir padėti jai suklestėti! Kad taip atsitiktų, turėtume sudaryti sąlygas daug darbo vietų turinčios ES klestėjimui“, – sakė EESRK pirmininkė Christa Schweng. „Taip pat turėtume užtikrinti, kad visi piliečiai būtų remiami, įgytų darbui ir gyvenimui reikalingų įgūdžių ir galėtų su pasitikėjimu žvelgti į ateitį. Tikrai galite pasikliauti mūsų pasiryžimu pademonstruoti, kad ES ir valstybės narės gali veikti kartu su savo piliečiais ir pagerinti jų gyvenimus, nepalikdamos nė vieno nuošalyje.

Be EESRK pirmininkės, Komiteto delegacijoje, atvykusioje į Portą, dalyvavo trijų EESRK grupių pirmininkai Stefano Mallia (Darbdavių grupė), Oliver Ropke (Darbuotojų grupė) ir Seamus Bolland („Įvairovė Europa“).

EESRK delegacija dalyvavo aukščiausiojo lygio susitikimo darbo posėdžiuose, kurie buvo organizuojami pagal temas, susijusias su siūlomais veiksmų plano tikslais: 1) darbu ir užimtumu, 2) įgūdžiais ir inovacijomis bei 3) gerovės valstybe ir socialine apsauga.

Tapęs svarbiu Portugalijos pirmininkavimo ES Tarybai momentu, Porto aukščiausiojo lygio susitikimas pirmą kartą subūrė socialinius partnerius ir Europos institucijas, kad jie galėtų pareikšti savo pritarimą susitarimui dėl būsimos socialinės Europos.

Susitikimo metu vykusioje aukšto lygio konferencijoje buvo kalbama apie tai, kaip geriausiai įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį, apie kurį buvo paskelbta ankstesniame, 2017 m. Geteborge vykusiame viršūnių susitikime. Europos socialinių teisių ramstis apima 20 principų, kurie turėtų padėti kurti tvirtesnę, teisingesnę ir įtraukesnę Europą, kurioje visiems jos piliečiams būtų suteikiamos lygios galimybės. (ll)