EHSV podporuje Európsku komisiu v boji o obnovu Európy po pandémii COVID-19

Predsedníctvo EHSV sa sústreďuje na budovanie hospodársky, sociálne a environmentálne silnejšej EÚ, a tým podporuje úsilie Komisie pomôcť Európe spamätať sa z krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroša Šefčoviča, ktorý sa zúčastnil na plenárnom zasadnutí výboru v januári, o tom informovala predsedníčka EHSV Christa Schweng.

Predsedníčka EHSV ubezpečila Komisiu o plnej podpore EHSV, pričom zopakovala záväzok z júla 2020 prijatý v Príspevku EHSV k pracovnému programu Európskej komisie na rok 2021. V tejto súvislosti uviedla, že „výbor chce výrazne prispieť k obnove Európy a jej odolnosti v budúcnosti s cieľom zabezpečiť, aby Európa hospodársky prosperovala, bola sociálne inkluzívna a environmentálne udržateľná. Našou súčasnou výzvou je účinne riešiť hospodárske a sociálne ťažkosti spôsobené pandémiou COVID-19.“

Maroš Šefčovič uviedol, že pracovný program Komisie na rok 2021 bol navrhnutý tak, aby pomohol EÚ prekonať nestabilitu spôsobenú krízou a vytvoriť nový impulz prostredníctvom nadčasových riešení: „Naša únia preukázala veľkú solidaritu a jednotu. Nevraciame sa späť, ale napredujeme a po všetkých výzvach roku 2020 je teraz ten správny čas na to, aby sme naštartovali obnovu po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19 a stanovili si budúcnosť, ktorú pre našu Úniu chceme.“

V súvislosti s prebiehajúcimi opatreniami proti pandémii Maroš Šefčovič vyzdvihol úsilie Komisie a prácu na vytvorení Únie zdravia EÚ, ktorá umožnila EÚ zaujať koordinovaný prístup k očkovaniu a zabezpečiť najširšie portfólio vakcín na svete, ktoré pozostáva z 2,3 miliardy dávok. (mp)