ETSK tukee Euroopan komissiota pyrkimyksissä edistää Euroopan elpymistä covid-19-kriisistä

ETSK:n puheenjohtajisto, joka keskittyy taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vahvemman EU:n rakentamiseen, tukee komission pyrkimyksiä auttaa Eurooppaa selviytymään covid-19-kriisistä. Tämä on viesti, jonka ETSK:n puheenjohtaja välitti toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista vastaavalle Euroopan komission varapuheenjohtajalle Maroš Šefčovičille, joka osallistui komitean tammikuun täysistuntoon.

Christa Schweng tarjosi komissiolle ETSK:n täyden tuen ja toisti sitoumuksen, joka annettiin heinäkuussa 2020 hyväksytyssä ETSK:n panoksessa Euroopan komission vuoden 2021 työohjelmaan. ”Komitea haluaa antaa vahvan panoksen Euroopan elpymiseen ja tulevaan selviytymiskykyyn, jotta voidaan varmistaa unioni, joka on taloudellisesti hyvinvoiva, sosiaalisesti osallistava ja ekologisesti kestävä”, Schweng totesi. ”Edessä olevana haasteena on puuttua tehokkaasti covid-19-kriisin aiheuttamiin taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikeuksiin.”

Maroš Šefčovič totesi puolestaan, että komission vuoden 2021 työohjelma on suunniteltu auttamaan EU:ta selviytymään kriisin aiheuttamista ongelmista ja luomaan uutta pontta tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavien ratkaisujen avulla: ”Unioni on osoittanut suurta solidaarisuutta ja yhtenäisyyttä. Emme ainoastaan pääse takaisin jaloillemme, vaan menemme myös eteenpäin, ja kaikkien vuoden 2020 haasteiden jälkeen nyt on aika käynnistää elpyminen covid-19-kriisistä ja luoda unionille tulevaisuus, jonka haluamme.”

Šefčovič kommentoi käynnissä olevia pandemian torjuntatoimia ja korosti, että komission pyrkimykset ja työskentely EU:n terveysunionin perustamiseksi ovat antaneet EU:lle mahdollisuuden koordinoituun lähestymistapaan rokotusten suhteen ja maailman laajimpaan rokotevalikoimaan, joka kattaa 2,3 miljardia rokoteannosta. (mp)