EKES u boku Komisji Europejskiej w walce o odbudowę Europy po pandemii COVID-19

Kierownictwo EKES-u, dążąc do silniejszej gospodarczo, społecznie i środowiskowo UE, popiera wysiłki Komisji, by uzdrowić Europę po kryzysie związanym z COVID-19. Takie przesłanie przewodnicząca EKES-u Christa Schweng przekazała wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Marošowi Šefčovičowi, który uczestniczył w styczniowej sesji plenarnej Komitetu.

Christa Schweng zapewniła Komisję o pełnym poparciu EKES-u, potwierdzając zobowiązanie z lipca 2020 r. zawarte we wkładzie EKES-u w program prac Komisji Europejskiej na 2021 r. „Komitet pragnie wnieść istotny wkład w odbudowę i przyszłą odporność Europy, by osiągnęła ona dobrobyt gospodarczy, sprzyjała włączeniu społecznemu i była zrównoważona środowiskowo” – powiedziała Christa Schweng. „Naszym głównym wyzwaniem jest skuteczne przezwyciężenie gospodarczych i społecznych trudności spowodowanych pandemią COVID-19”.

Ze swej strony Maroš Šefčovič stwierdził, że program prac Komisji na 2021 r. został tak opracowany, by pomóc UE w pokonaniu słabości spowodowanej kryzysem i znaleźć rozwiązania, które będą przydatne również w przyszłości: „Nasza Unia wykazała się wielką solidarnością i jednością. Nie chodzi tylko o to, by wyjść z kryzysu, ale także by patrzeć w przyszłość: po wszystkich wyzwaniach 2020 r. nadszedł czas, by uruchomić odbudowę po pandemii COVID-19 i określić, jakiej przyszłości chcemy dla Unii”.

Nawiązując do obecnych środków związanych z pandemią, podkreślił, że wysiłki i prace Komisji dotyczące ustanowienia Europejskiej Unii Zdrowotnej pozwoliły UE na skoordynowanie działań w zakresie szczepień i zapewnienie największych na świecie zamówień na szczepionki w liczbie 2,3 mld dawek. (mp)