Seasann CESE leis an gCoimisiún Eorpach sa troid ar son théarnamh na hEorpa ó COVID-19

Tacaíonn Uachtaránacht CESE, agus í dírithe ar Aontas a thógáil a bheidh níos láidre go heacnamaíoch, go sóisialta agus ó thaobh an chomhshaoil de, le hiarrachtaí an Choimisiúin Eorpaigh an Eoraip a chur ar ais ar a seanléim tar éis ghéarchéim COVID-19. Seo an teachtaireacht a thug Christa Schweng, Uachtarán CESE, do Maroš Šefčovič, Leas‑Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh um Chaidreamh Idirinstitiúideach agus Fadbhreathnaitheacht, a bhí i láthair i seisiún iomlánach CESE i mí Eanáir.

D’athdhearbhaigh an tUachtarán Schweng an gealltanas a tugadh in Iúil 2020 maidir le glacadh Ionchur CESE i gClár Oibre 2021 an Choimisiúin Eorpaigh lena thabhairt le fios go bhfuil lántacaíocht CESE ag an gCoimisiún: “Is mian leis an gCoiste cur go mór le téarnamh na hEorpa agus lena hathléimneacht amach anseo d’fhonn a chinntiú go mbeidh an Eoraip faoi bhláth eacnamaíoch, go mbeidh sí cuimsitheach go sóisialta agus go mbeidh sí inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de”, a dúirt an tUachtarán. “Is é an dúshlán atá ós ár gcomhar amach dul i ngleic, go héifeachtach, leis an gcruatan eacnamaíoch agus sóisialta a d’eascair as COVID-19.”

Ó thaobh Uas. Šefčovič de, dúirt sé gur ceapadh clár oibre 2021 an Choimisiúin d’fhonn cabhrú linn san Aontas aon leochaileacht tar éis na géarchéime a chur dínn agus d’fhonn réitigh a thabhairt a bheidh slán i bhfad na haimsire ar mhaithe le meanman nua a chothú: “Tá dlúthpháirtíocht agus aontacht láidir léirithe ag ár nAontas. Ní hé gur éirigh linn teacht aniar, is é gur éirigh linn dul ar aghaidh agus is mithid dúinne anois, tar éis na ndúshlán uile in 2020, dlús a chur lenár dtéarnamh ó ghéarchéim COVID-19 agus an todhchaí atá uainn dár nAontas a leagan amach.”

Agus trácht á dhéanamh aige ar na bearta leanúnacha i gcoinne na paindéime, chuir an tUas. Šefčovič i bhfáth go bhfuil an tAontas in ann cur chuige comhordaithe i dtaobh vacsainiú a ghlacadh agus an punann is leithne de vacsaíní ar domhan, arb ionann é agus 2.3 billiún instealladh, a chur le chéile, a bhuí sin le hiarrachtaí agus obair an Choimisiúin chun Aontas Sláinte na hEorpa a thógáil. (mp)