Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa Komisjoni võitluses Euroopa COVID-19 pandeemiast taastumise eest

Keskendudes majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt tugevama ELi ülesehitamisele, toetab komitee eestseisus komisjoni jõupingutusi, et aidata Euroopa pärast COVID-19 kriisi taas jalule. Selle sõnumi edastas komitee president Christa Schweng Euroopa Komisjoni institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade valdkonna asepresidendile Maroš Šefčovičile, kes osales komitee täiskogu jaanuari istungjärgul.

Christa Schweng lubas komisjonile komitee täieliku toetuse, korrates 2020. aasta juulis arvamusega „Komitee panus Euroopa Komisjoni 2021. aasta tööprogrammi“ võetud kohustust: „Komitee soovib anda tugeva panuse Euroopa taastumisse ja tulevasse vastupanuvõimesse, et tagada majanduslikult jõukas, sotsiaalselt kaasav ja keskkonnasäästlik Euroopa,“ ütles Christa Schweng. „Paratamatult seisab meil ees väljakutse tulla tõhusalt toime COVID-19 kriisi tekitatud majanduslike ja sotsiaalsete raskustega.“

Omalt poolt ütles Maroš Šefčovič, et komisjoni 2021. aasta tööprogramm koostati nii, et saaks aidata ELil väljuda kriisist põhjustatud ebakindlusest ja anda tulevikukindlate lahenduste abil arengule uut hoogu: „Meie liit on näidanud üles suurt solidaarsust ja ühtsust. Me mitte lihtsalt ei taasta endist seisu, vaid liigume ka edasi, ning pärast kõiki 2020. aasta probleeme on nüüd paras aeg käivitada COVID-19 kriisist taastumine ja seada sihid tuleviku suunas, mida me oma liidule soovime.“

Mis puutub pandeemia vastu võitlemise meetmetesse, siis rõhutas Maroš Šefčovič, et komisjoni jõupingutused ja töö ELi terviseliidu nimel on võimaldanud ELil võtta koordineeritud lähenemisviisi vaktsineerimisele ja tagada 2,3 miljardi doosiga maailma kõige laiem vaktsiinide valik. (mp)