EESK prezidijs, galveno uzmanību veltīdams ekonomiski, sociāli un ekoloģiski spēcīgākas ES veidošanai, atbalsta Komisijas centienus, kuru mērķis ir palīdzēt Eiropai atlabt pēc Covid-19 krīzes. Tāds ir vēstījums, ko EESK priekšsēdētāja Christa Schweng kundze pauda Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekam jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu Maroš Šefčovič kungam, kurš piedalījās Komitejas janvāra plenārsesijā.

Ch. Schweng piedāvāja Komisijai visaptverošu EESK atbalstu un norādīja, ka šāda apņemšanās tika pausta 2020. gada jūlijā, apstiprinot EESK ieguldījumu Eiropas Komisijas 2021. gada darba programmā. “Komiteja vēlas sniegt būtisku ieguldījumu Eiropas atveseļošanā un turpmākā noturībā, lai Eiropa būtu ekonomiski plaukstoša, sociāli iekļaujoša un ekoloģiski ilgtspējīga. Mūsu pašreizējais uzdevums ir efektīvi novērst Covid-19 krīzes radītas ekonomiskās un sociālās grūtības.”

Savukārt M. Šefčovič teica, ka Komisijas 2021. gada darba programma tika izstrādāta, lai palīdzētu Eiropas Savienībai pārvarēt krīzes radīto vājumu un radītu jaunu dinamismu, piedāvājot nākotnes vajadzībām piemērotus risinājumus. Viņš uzsvēra: “Mūsu Savienība ir demonstrējusi ievērojamu solidaritāti un vienotību. Mums jāmēģina ne tikai atgriezties pie iepriekšējās dzīves, bet arī skatīties uz priekšu, un, ņemot vērā visas 2020. gadā radušās problēmas, ir pienācis laiks uzsākt mūsu atveseļošanos no Covid-19 krīzes un izstrādāt mūsu Savienības nākotnes redzējumu.”

Attiecībā uz pašreizējiem pasākumiem cīņā pret pandēmiju M. Šefčovič uzsvēra, ka Komisijas centieni un darbs, kas ieguldīts ES veselības savienības tapšanā, ir ļāvis Eiropas Savienībai izstrādāt koordinētu vakcinācijas koncepciju un iegūt vakcīnu portfeli, kas ir pasaulē lielākais, proti, 2,3 miljardi devu. (mp)