EESC staat achter de inspanningen van de Europese Commissie om Europa er na COVID-19 weer bovenop te krijgen

Het EESC-voorzitterschap, dat een economisch, sociaal en ecologisch sterkere EU voor ogen heeft, steunt de inspanningen van de Commissie om Europa na de COVID-19-crisis weer op de been te krijgen. Dat zei EESC-voorzitter Christa Schweng tijdens de januarizitting van het Comité tegen Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses.

Namens het EESC zegde Christa Schweng de Commissie alle steun toe, waarbij ze de toezegging van het EESC toen het in juli 2020 zijn bijdrage aan het werkprogramma 2021 van de Europese Commissie vaststelde, nog eens kracht bijzette: “Het EESC wil een krachtige bijdrage leveren aan het herstel en de toekomstige veerkracht van Europa en zo zorgen voor een Europa dat economisch welvarend, sociaal inclusief en ecologisch duurzaam is. We moeten de economische en sociale problemen als gevolg van COVID-19 nu doeltreffend gaan aanpakken.”

Met haar werkprogramma voor 2021, zo lichtte Šefčovič vervolgens toe, wil de Commissie de EU helpen de door de crisis veroorzaakte kwetsbaarheid te boven te komen, en met toekomstbestendige oplossingen voor nieuw elan gaan zorgen: “Onze Unie heeft blijk gegeven van een grote mate van solidariteit en eenheid. Niet alleen komen we er weer bovenop, we richten ook de blik vooruit. Na alle problemen van 2020 moeten we nu vaart maken met onze uitweg uit de COVID-19-crisis en ons afvragen wat voor toekomst we voor onze Unie willen.”

Onder verwijzing naar de lopende maatregelen tegen de pandemie benadrukte hij dat de EU dankzij de inspanningen van de Commissie ter oprichting van een EU-gezondheidsunie nu een gecoördineerd vaccinatiebeleid kan voeren en de breedste portefeuille van vaccins ter wereld, van in totaal 2,3 miljard doses, heeft weten te regelen. (mp)