Zamówienia publiczne

Poniższe informacje przybliżą Państwu procedury EKES-u dotyczące zaproszenia do składania ofert.

Poinformujemy Państwa również o przyszłych zamówieniach o niskiej i średniej wartości, o umowach podpisanych w kontekście umów ramowych oraz o realizacji umów ramowych.

  • Zaproszenia do składania ofert publikowane w Dzienniku Urzędowym
  • Przyszłe zamówienia o niskiej i średniej wartości
  • Roczne wykazy udzielonych zamówień

Downloads

Privacy statement for processing of personal data related to procurement procedures
Electronic invoices