EUROMED

This page is also available in

Stosunki między UE a jej południowymi sąsiadami stanowią jeden z naszych priorytetów. Nasze prace obejmują szereg obszarów, takich jak udział społeczeństwa obywatelskiego w dialogu politycznym i obywatelskim, transformacja demokratyczna, zatrudnienie młodzieży, zrównoważony rozwój, mobilność i migracja, handel, energia ze źródeł odnawialnych i rozwój biznesu.

EKES pracuje nad tymi kwestiami od 1995 r. Po zmianach, jakie zaszły w regionie w 2010 r., odpowiednio dostosowaliśmy nasze cele, aby:

  • wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego w państwach przechodzących transformację. Wsparcie takie jest skierowane przede wszystkim do związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz stowarzyszeń kobiecych, młodzieżowych i rolniczych;
  • utrzymywać relacje dwustronne z krajowymi radami społeczno-gospodarczymi w regionie oraz pracować na rzecz stworzenia warunków do włączenia społeczeństwa obywatelskiego w dialog polityczny z południowymi państwami partnerskimi;
  • wydawać opinie i wspólne sprawozdania na temat kluczowych wyzwań politycznych w regionie;
  • przeprowadzać regularne spotkania z instytucjami europejskimi i organizacjami międzynarodowymi, aby omawiać polityki związane ze społeczeństwem obywatelskim w całym regionie;
  • organizować doroczny szczyt dla rad społeczno-gospodarczych i podobnych instytucji, podczas którego główne zalecenia polityczne dotyczące wyzwań stojących przed regionem są przedstawiane decydentom z rządów krajowych i UE.
Displaying 41 - 50 of 83

Pages

Event
Euromed Summit 2020

The Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions aims at promoting greater understanding of the main issues affecting organised civil society in the Euromed region and at discussing the common challenges they face.

26/11/2020
Event

The Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions aims at promoting greater understanding of the main issues affecting organised civil society in the Euromed region and at discussing the common challenges they face

22/10/2019 23/10/2019
Event
Euromed Summit 2018

The Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions aims at promoting greater understanding of the main issues affecting organised civil society in the Euromed region and at discussing the common challenges they face. The Summit brings together aound 120 participants from economic and social councils, or similar institutions, representatives of employers, trade unions, other economic and social interests groups and NGOs from countries which are members of the Union for the Mediterranean (UFM). This year, the exchange will focus on the following topics:

17/12/2018 18/12/2018
Event

The Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions bring together some 120 participants from a range of economic and social councils, or similar institutions, representatives of employers, trade unions, other economic and social interests groups and NGOs from countries which are members of the Union for the Mediterranean.

This year, the Summit will focus on :

  • Economic, Social and Cultural rights in the Mediterranean region
  • A Social protection floor in the Euromediterrean Area
  • A new generation of women's rights

It will conclude with the adoption of a final declaration that will be sent to the political authorities of the countries involved in the Euromed Ministerial Summits as civil society's contribution to their work, and disseminated widely amongst civil society organisations in the region.

13/12/2017 14/12/2017
Event

The Euromed Summit brings together some 120 participants from a range of economic and social councils, or similar institutions, representatives of employers, trade unions, other economic and social interests groups and NGOs from countries which are members of the Union for the Mediterranean.

This year, the exchange will focus on the following topics:
• Promotion of legal migration
• Women participation in labour force and women's entrepreneurship
• Organised civil society and climate change in the view of the COP22
• The coordination of social protection systems

As on previous occasions, the meeting will conclude with the adoption of a final declaration.

24/10/2016 25/10/2016

Pages