EUROMED

This page is also available in

De betrekkingen tussen de EU en haar zuiderburen vormen een van onze prioriteiten. Onze werkzaamheden omvatten een groot aantal terreinen, zoals de deelname van het maatschappelijk middenveld aan de politieke en civiele dialoog, de democratische transitie, jeugdwerkgelegenheid, duurzame ontwikkeling, mobiliteit en immigratie, handel, hernieuwbare energie en bedrijfsontwikkeling.

Het EESC houdt zich sinds 1995 bezig met deze kwesties. Nadat de regio in 2010 wijzigingen heeft ondergaan, hebben wij onze doelstellingen dienovereenkomstig aangepast. Deze zijn nu gericht op:

  • Het ondersteunen van organisaties van het maatschappelijk middenveld in landen die een overgang doormaken. Deze steun is voornamelijk gericht op vakbonden en werkgeversorganisaties, alsmede vrouwen-, jongeren- en landbouworganisaties.
  • Het onderhouden van bilaterale betrekkingen met de nationale sociaal-economische raden in de regio, en het werken aan de totstandkoming van voorwaarden voor de opname van het maatschappelijk middenveld in de politieke dialoog in de zuidelijke partnerlanden.
  • Het opstellen van adviezen en gemeenschappelijke verslagen over de belangrijkste beleidsuitdagingen van de regio.
  • Het organiseren van regelmatige bijeenkomsten met Europese instellingen en internationale organisaties om de beleidsmaatregelen inzake het maatschappelijk middenveld in de hele regio te bespreken.
  • Het organiseren van een jaarlijkse top voor de economische en sociale raden en soortgelijke instellingen, waarbij belangrijke beleidsaanbevelingen inzake de grootste uitdagingen van de regio worden gedaan aan de beleidsvormers van de nationale regeringen en de EU.
Displaying 41 - 50 of 82

Pages

Event

The Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions aims at promoting greater understanding of the main issues affecting organised civil society in the Euromed region and at discussing the common challenges they face

22/10/2019 23/10/2019
Event
Euromed Summit 2018

The Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions aims at promoting greater understanding of the main issues affecting organised civil society in the Euromed region and at discussing the common challenges they face. The Summit brings together aound 120 participants from economic and social councils, or similar institutions, representatives of employers, trade unions, other economic and social interests groups and NGOs from countries which are members of the Union for the Mediterranean (UFM). This year, the exchange will focus on the following topics:

17/12/2018 18/12/2018
Event

The Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions bring together some 120 participants from a range of economic and social councils, or similar institutions, representatives of employers, trade unions, other economic and social interests groups and NGOs from countries which are members of the Union for the Mediterranean.

This year, the Summit will focus on :

  • Economic, Social and Cultural rights in the Mediterranean region
  • A Social protection floor in the Euromediterrean Area
  • A new generation of women's rights

It will conclude with the adoption of a final declaration that will be sent to the political authorities of the countries involved in the Euromed Ministerial Summits as civil society's contribution to their work, and disseminated widely amongst civil society organisations in the region.

13/12/2017 14/12/2017
Event

The Euromed Summit brings together some 120 participants from a range of economic and social councils, or similar institutions, representatives of employers, trade unions, other economic and social interests groups and NGOs from countries which are members of the Union for the Mediterranean.

This year, the exchange will focus on the following topics:
• Promotion of legal migration
• Women participation in labour force and women's entrepreneurship
• Organised civil society and climate change in the view of the COP22
• The coordination of social protection systems

As on previous occasions, the meeting will conclude with the adoption of a final declaration.

24/10/2016 25/10/2016

Pages