EUROMED

This page is also available in:

Stosunki między UE a jej południowymi sąsiadami stanowią jeden z naszych priorytetów. Nasze prace obejmują szereg obszarów, takich jak udział społeczeństwa obywatelskiego w dialogu politycznym i obywatelskim, transformacja demokratyczna, zatrudnienie młodzieży, zrównoważony rozwój, mobilność i migracja, handel, energia ze źródeł odnawialnych i rozwój biznesu.

EKES pracuje nad tymi kwestiami od 1995 r. Po zmianach, jakie zaszły w regionie w 2010 r., odpowiednio dostosowaliśmy nasze cele, aby:

 • wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego w państwach przechodzących transformację. Wsparcie takie jest skierowane przede wszystkim do związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz stowarzyszeń kobiecych, młodzieżowych i rolniczych;
 • utrzymywać relacje dwustronne z krajowymi radami społeczno-gospodarczymi w regionie oraz pracować na rzecz stworzenia warunków do włączenia społeczeństwa obywatelskiego w dialog polityczny z południowymi państwami partnerskimi;
 • wydawać opinie i wspólne sprawozdania na temat kluczowych wyzwań politycznych w regionie;
 • przeprowadzać regularne spotkania z instytucjami europejskimi i organizacjami międzynarodowymi, aby omawiać polityki związane ze społeczeństwem obywatelskim w całym regionie;
 • organizować doroczny szczyt dla rad społeczno-gospodarczych i podobnych instytucji, podczas którego główne zalecenia polityczne dotyczące wyzwań stojących przed regionem są przedstawiane decydentom z rządów krajowych i UE.
Displaying 1 - 10 of 10
 • -

  The 2023 edition of the Euromed Summit will be dedicated to "Energy transition in the Euro-Mediterranean region". While gas will continue to play an important role in the energy mix on both shores of the Mediterranean, the region is also blessed with great renewable potential – increasingly attracting public and private stakeholders...

 • EU-Morocco JAG

  The European Union (EU) and Morocco are bound by an association agreement signed in 1996, which entered into force in 2000. In October 2008, Morocco was granted an "Advanced Status" by the EU.

 • -
  2022 Euromed Summit

  The Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions aims at promoting greater understanding of the main issues affecting organised civil society in the Mediterranean region and discussing the common challenges they face.

 • -
  Euromed Summit 2021

  The Euromed Summit has been regrettably postponed to 2022 due to new Covid19 variant & suspension of all international flights to Morocco.
  We thank ALL participants/speakers/support teams for their efforts & understanding. New date will be announced once set!

 • Joint meeting REX and ECO Sections

  Macro-regional recovery and resilience initiatives - Joint meeting of REX and ECO Sections.

  The purpose of this meeting is to explore how macro-regional strategies contribute to the recovery and resilience of their regions. The meeting will look at how management authorities of the strategies were actually involved in the preparation of the national recovery plans, which projects have been included, how civil society organisations were part of the process. The afternoon session will be dedicated to the idea of a new macro-regional strategy for the whole Mediterranean region encompassing the countries of the Southern Neighbourhood.

 • Euromed Summit 2020

  The Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions aims at promoting greater understanding of the main issues affecting organised civil society in the Euromed region and at discussing the common challenges they face.

 • -

  The Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions aims at promoting greater understanding of the main issues affecting organised civil society in the Euromed region and at discussing the common challenges they face

 • -
  Euromed Summit 2018

  The Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions aims at promoting greater understanding of the main issues affecting organised civil society in the Euromed region and at discussing the common challenges they face. The Summit brings together aound 120 participants from economic and social councils, or similar institutions, representatives of employers, trade unions, other economic and social interests groups and NGOs from countries which are members of the Union for the Mediterranean (UFM). This year, the exchange will focus on the following topics:

  • Education and Training in the Euro-Mediterranean region
  • Social Economy and entrepreneurship in the Euro Mediterranean region

  The meeting will conclude with the adoption of recommendations that will be sent to the political authorities of the countries involved in the UFM Ministerial Summits and disseminated widely amongst civil society organisations in the region.

  This year's event is co-organised by the European Economic and Social Committee (EESC) and the European Training Foundation  (ETF). The event is co-financed by the European Commission.

 • -

  The Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions bring together some 120 participants from a range of economic and social councils, or similar institutions, representatives of employers, trade unions, other economic and social interests groups and NGOs from countries which are members of the Union for the Mediterranean.

  This year, the Summit will focus on :

  • Economic, Social and Cultural rights in the Mediterranean region
  • A Social protection floor in the Euromediterrean Area
  • A new generation of women's rights

  It will conclude with the adoption of a final declaration that will be sent to the political authorities of the countries involved in the Euromed Ministerial Summits as civil society's contribution to their work, and disseminated widely amongst civil society organisations in the region.

 • -

  The Euromed Summit brings together some 120 participants from a range of economic and social councils, or similar institutions, representatives of employers, trade unions, other economic and social interests groups and NGOs from countries which are members of the Union for the Mediterranean.

  This year, the exchange will focus on the following topics:
  • Promotion of legal migration
  • Women participation in labour force and women's entrepreneurship
  • Organised civil society and climate change in the view of the COP22
  • The coordination of social protection systems

  As on previous occasions, the meeting will conclude with the adoption of a final declaration.

Displaying 1 - 10 of 10