EUROMED

This page is also available in

Stosunki między UE a jej południowymi sąsiadami stanowią jeden z naszych priorytetów. Nasze prace obejmują szereg obszarów, takich jak udział społeczeństwa obywatelskiego w dialogu politycznym i obywatelskim, transformacja demokratyczna, zatrudnienie młodzieży, zrównoważony rozwój, mobilność i migracja, handel, energia ze źródeł odnawialnych i rozwój biznesu.

EKES pracuje nad tymi kwestiami od 1995 r. Po zmianach, jakie zaszły w regionie w 2010 r., odpowiednio dostosowaliśmy nasze cele, aby:

  • wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego w państwach przechodzących transformację. Wsparcie takie jest skierowane przede wszystkim do związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz stowarzyszeń kobiecych, młodzieżowych i rolniczych;
  • utrzymywać relacje dwustronne z krajowymi radami społeczno-gospodarczymi w regionie oraz pracować na rzecz stworzenia warunków do włączenia społeczeństwa obywatelskiego w dialog polityczny z południowymi państwami partnerskimi;
  • wydawać opinie i wspólne sprawozdania na temat kluczowych wyzwań politycznych w regionie;
  • przeprowadzać regularne spotkania z instytucjami europejskimi i organizacjami międzynarodowymi, aby omawiać polityki związane ze społeczeństwem obywatelskim w całym regionie;
  • organizować doroczny szczyt dla rad społeczno-gospodarczych i podobnych instytucji, podczas którego główne zalecenia polityczne dotyczące wyzwań stojących przed regionem są przedstawiane decydentom z rządów krajowych i UE.
Displaying 31 - 40 of 83

Pages

25/10/2016
News

Euro-Mediterranean civil society expresses its view on key policies for the region

Faced with a greater need than ever to enhance dialogue between countries of the Euro-Mediterranean region, civil society organisations answered the invitation of the European Economic and Social Committee and the Greek Economic and Social Council to discuss their role in addressing the challenges in the region.

17/10/2022
Press Release
Reference number: 
53/2022

On 17 October the European Economic and Social Committee (EESC) held a conference on the geopolitics of energy strategies in the Euro-Mediterranean region. Jointly organised with the Italian National Council for Economics and Labour (CNEL) in Rome, the conference underlined the potential of the EU's Southern Neighbourhood countries as producers of green hydrogen, especially now in light of the war in Ukraine. The area can become a key player in the energy sector to the benefit of all involved stakeholders.

18/12/2017
Press Release
Reference number: 
70/2017

More than a hundred civil society representatives from Union for the Mediterranean member countries met on 13 and 14 December in Madrid, Spain, to discuss the challenges facing the region. The 2017 Euromed Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions focused on economic, social and cultural rights, social protection and a new generation of women's rights in the Mediterranean region.   

25/10/2016
Press Release
Reference number: 
64/2016

Faced with a greater need than ever to enhance dialogue between countries of the Euro-Mediterranean region, civil society organisations answered the invitation of the European Economic and Social Committee and the Greek Economic and Social Council to discuss their role in addressing the challenges in the region. This was the main goal of the yearly Euromed summit of economic and social councils and similar institutions, organised by the European Economic and Social Committee (EESC) and the Economic and Social Council of Greece in Vravrona - Attica.

Event
EU-Morocco JAG

The European Union (EU) and Morocco are bound by an association agreement signed in 1996, which entered into force in 2000. In October 2008, Morocco was granted an "Advanced Status" by the EU.

02/06/2022
Event
2022 Euromed Summit

The Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social Councils and Similar Institutions aims at promoting greater understanding of the main issues affecting organised civil society in the Mediterranean region and discussing the common challenges they face.

31/05/2022 01/06/2022
Event
Joint meeting REX and ECO Sections

Macro-regional recovery and resilience initiatives - Joint meeting of REX and ECO Sections.

The purpose of this meeting is to explore how macro-regional strategies contribute to the recovery and resilience of their regions. The meeting will look at how management authorities of the strategies were actually involved in the preparation of the national recovery plans, which projects have been included, how civil society organisations were part of the process. The afternoon session will be dedicated to the idea of a new macro-regional strategy for the whole Mediterranean region encompassing the countries of the Southern Neighbourhood.

27/05/2021

Pages