Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego (CMRZ) - Related Publications and other work