Milena Angełowa, wiceprzewodnicząca ds. budżetu: wybrać najlepszy sposób działania

Unia Europejska przechodzi dynamiczne, kluczowe momenty. Potrzebne są skoordynowane wysiłki i synergiczne działanie wszystkich instytucji, wszystkich zainteresowanych stron i wszystkich obywateli europejskich, tak aby znaleźć właściwą strategię, która pozwoli skutecznie stawić czoła wszystkim wyzwaniom i działać jako silny podmiot na arenie międzynarodowej. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ma do odegrania istotną rolę w tym procesie jako wyjątkowe forum, gdzie gromadzi się i przekazuje poglądy pracodawców, pracowników i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dotyczące wszystkich istotnych aspektów lepszej realizacji naszego wspólnego projektu europejskiego.

Kierownictwo EKES-u odpowiada za wskazywanie Komitetowi kierunku działania i wybieranie najlepszego sposobu działania w kolejnych kadencjach, za określanie wspólnych priorytetów politycznych i najlepszych sposobów ich realizacji. To był wielki zaszczyt i przyjemność służyć przez ostatnie dwa i pół roku razem z moimi szanownymi koleżankami i kolegami i wspólnie dążyć do osiągnięcia tego celu. Nasze wspólne wysiłki opierały się na głębokim przekonaniu, że każdy członek EKES-u posiada wyjątkowe kompetencje, doświadczenie i wiedzę oraz służy jako łącznik z przedsiębiorstwami i obywatelami w całej Europie, pozostając jednocześnie w bezpośrednim związku z własnym krajowym okręgiem wyborczym. W związku z tym staraliśmy się, aby wszyscy członkowie EKES-u mogli korzystać z jak najlepszego otoczenia, warunków i wsparcia i dzięki temu uwolnili swój potencjał i kreatywność. Pragnęliśmy, aby wkład poszczególnych członków był jak najlepiej wykorzystywany w pochodzących od wielu osób profesjonalnych, reprezentatywnych i wyważonych opiniach. Dążyliśmy do znacznego zwiększenia widoczności, bardziej zorganizowanych działań następczych i promowania naszych prac w całej Europie – w instytucjach europejskich i krajowych, wśród decydentów i organizacji partnerskich.

Jestem dumna i wdzięczna, że wspólnie dużo osiągnęliśmy, łącząc siły jako dobrze funkcjonujący, spójny zespół, angażując się na rzecz zapewnienia równych możliwości i warunków wszystkim członków EKES-u, i w ten sposób dążąc do wspólnego sukcesu naszego Komitetu w realizacji jego misji. Życzę wszelkiej pomyślności nowemu kierownictwu w czasie nowej kadencji!