Az Európai Unió gyors változások jellemezte időszakban döntő fontosságú pillanatokat él meg. Az összes intézmény, az összes érdekelt fél és az összes európai polgár összehangolt erőfeszítéseire és köztük létrehozandó szinergiára van szükség ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő stratégiát, amelynek köszönhetően sikeresen szembe tudunk nézni az összes kihívással, és erős globális szereplőként léphetünk fel. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak fontos szerepe van ebben a folyamatban: egyedülálló platform szerepét tölti be, amely összegyűjti és továbbítja a munkaadók, munkavállalók és civil társadalmi szervezetek észrevételeit, melyek minden oldalról megvizsgálják, hogy miként érhetünk el jobb eredményeket a közös európai projekt megvalósítása terén.

Az EGSZB Elnöki Testületének felelőssége, hogy irányítsa az intézményt és minden mandátumidőszakra megválassza a fellépés leginkább helyénvaló módjait, közös politikai prioritásokat rögzítsen és meghatározza, hogy azokat miként lehet a legmegfelelőbb módon teljesíteni. Nagy megtiszteltetés volt és örömömre szolgált, hogy az elmúlt két és fél évben nagyra becsült kollégáimmal együtt, közösen törekedhettünk mindezek elérésére. Közös erőfeszítéseink azon a szilárd meggyőződésen alapultak, hogy minden egyes EGSZB-tag egyedülálló kompetenciával, tapasztalattal és tudással rendelkezik, és Európa-szerte összeköti az intézményt a vállalkozásokkal és a polgárokkal, miközben közvetlen kapcsolatban áll saját hazai bázisával. Ezért arra törekedtünk, hogy minden EGSZB-tag számára biztosítsuk a legjobb környezetet, feltételeket és támogatást potenciáljuk és kreativitásuk kibontakoztatása érdekében, hogy hozzájárulásaikat a lehető legjobban hasznosíthassuk, és azokat professzionális, reprezentatív és kiegyensúlyozott véleményekben foglalhassuk össze. Erőfeszítéseink arra irányultak, hogy munkánk sokkal láthatóbb legyen, a nyomon követés strukturáltabbá váljon és tevékenységünket egész Európában – az európai és tagállami intézmények, döntéshozók és partnerszervezetek körében – népszerűsítsük.

Büszkeséggel és hálával gondolok mindarra, amit közösen elértünk: jól működő és összehangolt csapatként egyesítettük erőinket, kötelezettséget vállalva arra, hogy egyenlő esélyeket és feltételeket biztosítsunk valamennyi EGSZB-tag számára ahhoz, hogy hozzájárulhasson intézményünk küldetésének sikeres teljesítéséhez. Sok szerencsét kívánok az Elnöki Testület hivatalba lépő csapatának a következő ciklusra!